En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Jag är sedan nov 2009 boende och arbetande i Frankrike, med fransk arbetsgivare mm. Hade jag inte haft kvar min svenska lägenhet hade jag blivit endast begränsat skattskyldig i Sverige.

Nu har jag dock obegränsad skattskyldighet i båda länderna och min skatt bestäms i mångt och mycket av min "hemvist" såsom definierad i skatteavtalet.

Jag har ringt och kollat med skatteverket två gånger och fått olika svar, om min hemvist beror på min folkbokföringsadress eller inte.

Jag har tillsvidare behållit min svenska folkbokföring eftersom det dröjt med mitt franska "Carte Civile" som ger mig mitt skydd i Frankrike.

Nu har jag båda (vilket ska vara omöjligt enligt skattehandläggare nr2).

Min fråga är: Är jag indirekt utskriven ur Sverige iom att jag blev inskriven i Frankrike, och bör snarast uppdatera skatteverket?

Gäller det i så fall retroaktivt från det datum då jag a) flyttade b) gick med i det franska systemet.

Slutligen, påverkar min folkbokföring på något sätt min hemvist? Enligt avtalet har folkbokföring ingenting att göra med det, bara bostad, ekonomiskt centrum och stadigvarande vistas. Dock vill man ju inte driva process mot skatteverket om man slipper... 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 01, 2010

  Hej Linus!

  Den som kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska enligt 20 § folkbokföringslagen avregistreras från folkbokföringen som utflyttat.

  Den som flyttat ska enligt 25 § samma lag inom en vecka anmäla flyttningen till Skatteverket.

  Den som inte har anmält flyttning till utlandet förblir normalt folkbokförd i Sverige och han blir därigenon skatteregïstrerad här. 

  Han blir inte vad du kallar utskriven, dvs. avregistrerad från folkbokföringen i Sverige, därför att han blir "inskriven" i Frankrike utan för detta krävs en anmälan från honom.

  Den som är folkbokförd i Sverige blir, som jag redan nämnt, med automatik skatteregistrerad i Sverige. Den del av Skatteverket som sysslar med beskattning utgår då från att personen är obegränsat skattskyldig. För att bli begränsat skattskyldig krävs allstå en aktivitet från personen.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  Linus_
  maj 05, 2010

  Naturligtvis förstår jag att jag inte automatiskt kan få nån specialbehandling om jag inte själv registrerar nånting, det var inte vad min fråga gällde.

   Min fråga gällde hur min fördröjning av anmälan (då jag inte säkert kunde veta att jag skulle få förlängning och därmed inte säkert visste att jag skulle vara borta i mer än ett år) påverkar skattehemvisten.

  Vidare var jag intresserad av om jag bör anmäla mig så fort jag kan, senast innan 1 juli eller om det hela kan skötas när jag faktiskt vet helt säkert huruvida jag ska vara borta i mer än ett år, vilket fortfarande inte är klart, även om det numera snarast ligger på mig att besluta. 

   Dessutom kommer jag, som jag skrev, även fortsättningsvis att vara obegränsat skattskyldig i Sverige då jag äger en bostadsrätt i Sverige. Skattehemvisten bestäms då av Artikel 4.2 i dubbelbeskattningsavtalet. 

  Det var punkten jag ville ha hjälp att tyda... 

 1. anon
  Ove Grip
  maj 06, 2010

  Hej igen Linus!

  Du skriver inledningsvis att du skulle ha blivit begränsat skattskyldig i Sverige efter din avresa till Frankrike om du inte hade haft din bostadsrätt kvar i Sverige. Det du skriver tyder på att du inte anser att din vistelse i Frankrike är tillfällig. Vid en tillfällig vistelse utomlands förblir man obegränsat skattskyldig i Sverige även om man inte har någon bostad kvar här.

  Om och när du kan anta att du kommer att vistas i Frankrike mer än ett år bör du anmäla detta till folkbokföringen på Skatteverket. Du kan inte bli avregistrerad från folkbokföringen retroaktivt utan först när du anmäler utflyttning ur Sverige. 

  Det är inte säkert att din bostadsrätt i Sverige medför att du enligt artikel 4 p. 2 i skatteavtalet ska anses ha hemvist i Sverige. Om du har en bostad som stadigvarande står till ditt förfogande även i Frankrike ska du vid tillämpning av avtalet anses ha hemvist i den stat där centrum för dina levnadsintressen finns.

  Men din bostadsrätt kan medföra att Skatteverket vid taxeringen av dig för inkomster som Sverige enligt avtalet får beskatta taxerar dig som obegränsat skattskyldig, även om du skulle anses ha hemvist i Frankrike enligt artikel 4 p. 2 i avtalet,

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB