En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har fått ett jobberbjudande i Kina och undrar hur det är med skatter. Mina viktigaste frågor är var jag måste betala skatt (på lön, har inga andra inkomster) och om jag måste sälja min bostadsrätt i Sverige för att inte vara tvungen att betala skatt på min kinesiska lön i Sverige. 

Det är ett jobb som forskare på ett universitet. Jag är inte svensk, men min sambo är svensk och jag bor och jobbar i Sverige sedan 10 år tillbaka. Jag betalar skatt i Sverige. Jag äger en bostadsrätt. Vill helst inte sälja den. Kommer inte att hyra ut den men vill vara i Sverige några veckor under sommaren. 

Som universitetsanställd i Kina finns ett dubbelbeskattningsavtal som gäller mig. Men om jag undertecknar detta, då måste jag betala skatt i Sverige istället för Kina om jag förstår det rätt? Vilken skattesats skulle då gälla? Den i den svenska kommunen där jag äger bostadsrätten? Eller någon statlig skattesats för utlandsbosatta?

Eftersom jag vill skatta i Kina, vill jag inte använda mig av dubbelskattningsavtalet. Men vad händer då? Kan Sverige kräva att jag betalar svensk skatt på inkomsten som beskattats i Kina?

Tillgänglig information är otydlig. Samtidigt som ägandet av bostadsrätten verkar tvinga mig att betala inkomstskatt i Sverige, antyder informationen om sexmånads- och ettårsregeln om att jag inte behöver göra det om jag betalar skatt där. Dubbelbeskattningsavtalet gör det hela ännu värre, eftersom det inte är tydligt om det är tvingande eller ej.

Tack på förhand!

15 Kommentarer
 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2019

  6 och 12 månaders regeln torde även gälla dig - bostadsrätt eller ej. Dvs du skall vid dylik vistelse endast skatta för din arbetsinkomst i det land du arbetar och har hemvist i. Tror att Daniel kommer bekräfta detta. Hur det står till med övriga inkomster regleras i avtalet.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 13, 2019

  Kan dock vara bra om du begör adressändring alternativt skickar in en blankett om flytt kort efter utvandring toll SKV. Dyliket finner du på SKVs hemsida. Annars har du inget att oroa dig för. Svensk skatt kan du sköta via bank ID. Kinesisk skatt där du bor. Och se till att inte vistas mera än max 72 dagar i SE per kalenderår. Enjoy the food ))))

  <p>Mats</p>

 1. anon
  D Andersson
  sep 14, 2019

  Hej!

  Då du kommer att jobba som forskare så ska inkomsten inte beskattas i Kina enligt skatteavtalet så länge vistelsen inte överstiger tre år. Ett skatteavtal är generellt sett alltid tvingande för de staterna så ett land kan inte bortse från dessa regler.

  Du kan inte tillämpa sexmånadersregeln då du inte betalar någon skatt i Kina och du kan inte heller tillämpa ettårsregeln då skattebefrielsen beror på ett skatteavtal. Det innebär att så länge du är obegränsat skattskyldig i Sverige så ska du betala skatt som vanligt i Sverige. Du kommer att betala den skatt du hade när du flyttade från Sverige.

  För att undvika svensk skatt måste du klippa alla band till Sverige tex sälja bostaden.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  sep 14, 2019

  Oj då. 

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 14, 2019

  kriv ett sidoavtal som gör att han måste skänka tilbaka den efter visst antal år. Skulle kunna vara en lösning?

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  sep 14, 2019

  Ovan skall stå - skönk din Brf till Sambo. Men skall man böka borde det handla om stora belopp. Annars, just accept

  <p>Mats</p>

 1. anon
  AnnaSverige
  sep 16, 2019

  Tack så jättemycket för svaret!

  Vad jag inte förstår är varför just forskare ("Teachers and Researchers or Students") är inkluderade i detta skatteavtal. Vet ni vad logiken bakom detta är?

  Det känns orättvis att just forskare och lärare får betala skatt i Sverige med tanka på att deras lön brukar vara relativ låga, framförallt i Kina. Att man då ska betala svenskt skatt medan man inte får någonting tillbaka (ingen sjukförsäkring, ingen arbetslöshetsförsäkring och so vidare) känns inte logiskt. Varför är andra arbetsgruppar (till exempel forskare som jobbar inom industri) inte inkluderade i detta avtal? Vet du kanske någonting om detta?

  Vad också förvånar mig är att detta skatteavtal är presenterade att någonting som skulle vara en fördel för mig ("tax exemption" och "Claiming Tax Treaty Benefits" står på officiela formulär) men egentligen är detta inte sant eftersom skatt verkar mycket högre i Sverige än i Kina.

 1. anon
  AnnaSverige
  sep 17, 2019

  Kontraktet kommer att vara längre än tre år, och därmed kommer min vistelse också att överstiga tre år. Betyder detta att skatteavtalet inte gäller i mitt fall? Eller att skatteavtalet ändå är tvingande de första tre åren?

 1. anon
  D Andersson
  sep 17, 2019

  Hej!

  Att man specificerade forskare mm i avtalen är för att underlätta utbytet av forskning. Man tittar nog inte så mycket på skatten utan den administrativa bördan dvs att du slipper lämna en utländsk deklaration mm.

  Att man inte får sjukförsäkring, PGI mm beror på att dessa avgifter styrs av helt andra regler där grunden är att man ska tillhöra socialförsäkringen i det land man arbetar.

  Hade man inte haft dessa avtal alls så hade risken varit överhängande att båda länderna hade beskattat inkomsterna, från det perspektivet så är avtalen en fördel.

  Om du kommer att vara längre än tre år i Kina så kan man inte tillämpa artikeln för forskare utan då får Kina beskatta inkomsten. Är universitet du åker till en offentlig arbetsgivare ska inkomsten endast beskattas i Kina och är det inte en offentlig arbetsgivare så får båda länderna beskatta inkomsten varvid inkomsten kan befrias i Sverige enligt sexmånadersregeln.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AnnaSverige
  sep 17, 2019

  Tack för svaret! Det är otydligt om arbetsgivaren räknas som offentlig eller privat. Om jag - tills jag vet mer - räknar den som privat, då skulle alltså sexmånadersregeln gälla om jag förstår det rätt. Betyder detta (kontrakt längre än tre år) att skatteavtalet inte alls tillämpas (från dag 1)? Eller att avtalet inte längre tillämpas när tre år har gått? Skatteverket skriver att beskattning i verksamhetslandet inte får ske i strid med gällande skatteavtal.

 1. anon
  D Andersson
  sep 17, 2019

  Hej!

  Man räknar från dag ett då avtalet skriver att Sverige beskattningen ska ske i Sverige endast om vistelsen i Kina understiger tre år. Då beskattningen inte sker i strid med avtalet så kan man tillämpa sexmånadersregeln.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AnnaSverige
  sep 20, 2019

  Tack för svaret! Det låter alldeles utmärkt. Jag har läst igenom texten i skatteavtalet nu - och trots att tre år nämns i något sammanhang - hittar jag inte var det står att beskattningen ska ske i Sverige endast om vistelsen understiger tre år. Vilken paragraf är det som reglerar detta?

 1. anon
  D Andersson
  sep 20, 2019

  Hej!

  Reglerna för forskare finns i artikel 21, där framgår det att beskattning endast sker i hemviststaten dvs Sverige om man arbetar max tre år i Kina.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  AnnaSverige
  sep 23, 2019

  Tack för förtydligandet!

  Trots att texten är kort och enkelt skriven är den svår att förstå. Som lekman tolkade jag stycket "[...] är undantagen från beskattning [...] under en tidsrymd som inte överstiger tre år" som att avtalet gäller de tre första åren oavsett anställningens längd. Inte att avtalet endast gäller vid anställningar upp till tre år. Men det är alltså en inkorrekt tolkning?

   

 1. anon
  D Andersson
  sep 23, 2019

  Hej!

  Min uppfattning när jag läser avtalet att artikeln endast avser vistelse i Kina som uppgår till max tre år dvs det är ingen form av karensperiod.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB