En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har en fråga om preskriptionstids avbrott på skatte skulder.

Jag vet att A-mål skulder oftast preskriberas efter fem år. Men hur är det med preskriptionstidens avbrott? Fungerar det på samma sätt som konsumentfordran, dvs om man gör en frivilli inbetataning på skulden så sker det ett preskriptionsavbrott och då löpen en ny preskriptionstid på fem år från det datum man gjort inbetalningen. Finns det också andra moment som kan bryta preskribtionen under de fem åren? T.ex att skatteverket skickar betalningsuppnaning eller liknande. 

har letat öveallt svar på den här frågan utan framgång, hoppas ni kan hjälpa mig här.

Tack på förhand.

3 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 25, 2019

  Hej!

  Det finns inga särskilda regler när det gäller preskriptionsavbrott och skatteskulder utan man tillämpas samma regler som för andra skulder. Detta innebär att om du betalar delar av skulden eller att du får en påminnelse så börjar ny tid löpa.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Ira
  apr 25, 2019

  hej Daniel,

  tack för ditt svar men jag förstår inte då hur kan det vara så? Menar du alltså att skattefordringar behandlas i Preskriptionslag ( 1981:130) och inte i sin egen Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.? Om man då tillämpar vanlig Preskriptionslag på skattefordringar borde då inte preskriptionstiden vara 3 eller 10 år som det står där, förstår då inte hur kommer det sig att skattefordringar har preskriptionstid på 5 år enligt Lag ( 1982:188) och där står ingenting om preskriptionsavbrott? eller tillämpar man delar av lagen ( 1981:130) §§5-7 på skattefordringar också?  

  Jag kanske var också otydlig i min fråga, jag menade om man gör inbetalningen under de preskriptionstidens 5 år då de fortfarande löper och inte en frivillig inbetalning efter att de har löpt ut.

  Med vänliga hälsningar 

 1. anon
  D Andersson
  apr 25, 2019

  Hej!

  Det är jag som var lite virrig. För fordringar i allmänhet gäller att preskriptionen kan avbrytas ganska enkelt, t.ex. genom att ett krav skickas till gäldenären. Preskription av skattefordringar kan inte avbrytas på samma enkla sätt. Skatteverket måste i stället ansöka om förlängning av preskriptionstiden hos förvaltningsrätten och särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda. Preskriptionstiden kan förlängas vid indrivningssabotage, om gäldenären inte har påträffats eller om gäldenären har vistats utomlands. Detta betyder att bara för att man betalar en skuld så förlängs inte tiden.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB