En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi har nyligen övertagit en klient som tidigare haft en noggrann skatterevision som landat i beslut det räkenskapsår som avslutades 2018-08-31 och som nu väldigt snart måste lämnas till Bolagsverket. 

Beslutet inkluderade höjd moms på kostnader som man ansåg vara av privat karaktär och som skulle
betraktas som lön, arbetsgivaravgifter på detta belopp samt en uppjustering av hänförligt till en oredovisad intäkt som man menade på var fallet. 

Beloppen är dragna på skattekontot, men hur hanterar man momsen och inkomstskatten i bokföringen och deklarationen? 
Om det nu faktiskt fanns en intäkt att redovisa och detta hade gjorts under det räkenskapsår som den avsåg hade ju det balanserade resultatet vid ingången av året varit högre, men hur gör man nu? 

Vad avser momsen har revisorn i nuläget gett instruktion om att boka den mot ägarens avräkningskonto vilket inte känns korrekt då denne redan upptaxerats och fått skatta privat för den högre lön som blivit fallet. 

Tacksam för snar hjälp!

 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  mar 12, 2019

  Hej!

  Det är inte tillåtet att ändra bokslutet i efterhand. Bokföringsnämnden menar att det är god redovisningssed att fel som avser ett eller flera tidigare räkenskapsår rättas i den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas närmast efter att felet upptäcks. I ert fall innebär det att ni ska bokföra intäkter och kostnader i bokföringen som påbörjades 1/9 2018. I nästa deklaration behöver ni justera det skattemässiga resultatet så intäkter/kostnader inte tas upp två gånger.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB