En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Detta gäller gammalt beslut - inkomstår 2002 (Skattenämnden fanns då, inte nu.) Kontantberäkning gjordes på inkomsttaxering, underlag/kopior skickades in, skattefria medel (arv, lån från bank etc,m) Underlag täckte, blev över från kontantunderskott i SKV beräkning. MEN SKV tog ingen HÄNSYN till detta underlag! Sköntaxering med skattetillägg blev resultat. Beslut fattades i Skattenämnd, beslut överklagades = sattes ned med några av de underlag som skickats in tidigare. Andra gången beslutet togs i Skattenämnden, får de verkligen ta upp samma ärende/summa TVÅ GÅNGER i Skattenämnden? BORDE inte SKV skickat ärendet (överklagandet av beslutet) vidare till nästa, högre instans? Har två olika namn på Ordföranden i Skattenämnden på beslutet/besluten som inte STÄMMER med angivna namnlistor på Ordföranden den perioden i Skattenämnden det året, inhämtade från arkiv SKV dokumentation. GÄLLER detta beslut då rent juridiskt?

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jul 15, 2014

    Hej,

    Det verkar som om du inte överklagat till Förvaltningsrätten. Omprövning hos Skatteverket kan i princip ske hur många gånger som helst.