En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
 
Min far bodde utomlands i 30 år och när han gick bort för sju år sedan ärvde jag ett utländskt banktillgodohavande. Jag överväger att flytta hem dessa tillgångar till Sverige. Men om jag i och med flytten således växlar in utländsk valuta till SEK, antar jag att det formellt sett bör uppstå en valutavinst eller -förlust. Eftersom jag ärvt tillgångarna bör jag enligt gängse regler överta arvlåtarens ingångsvärden för denna affär. Är detta korrekt och hur ska i så fall dessa ingångsvärden bestämmas? För att vara paranoid och spekulera i ett extremfall skulle jag hypotetiskt tvingas använda ingångsvärden baserade på 37 år gamla valutakurser från den tiden då min far flyttade utomlands. Detta skulle i praktiken innebära så hög beskattning att tillgångarna för all framtid blir inlåsta i utlandet. Är detta ett möjligt scenario?
 
Med vänlig hälsning
 
 
 
1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    maj 05, 2014

    Hej

    Kursvinster/-förluster på fordringar (banktillgodohavande) i utländsk valuta beskattas i inkomstslaget kapital om inte pengarna använts i näringsverksamhet. Kursvinst/-förlust är vad du får vid växlingen till SEK minus värdet i SEK den dag du tillskiftades arvet. Justera för räntor som förfallit under tiden om du deklarerat för dessa i Sverige (valutakurs per räntebetalningsdagen). Kanske bör du överväga självrättelse. Skattepunkten AB kan hjälpa till med det.