En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej ,

Liknande æmnen har varit upp førr men ni kanske kan klargøra min situation.

Jag ær anstælld i Norge i ett Norskt rederi men fartyget jag ær ombord i ær Gibraltar flaggat .Fartyget går i Ocean fart .

Jag ær førnærvarande bosatt i Frankrike men planerar att flytta hem till Svergie .

Går jag under 6 månaders regelen i Svergie och ær skattebefriad dær?Kan  jag kvarstå i den Norska tryggden och betala 7,8% før detta eller skall jag anmæla mig till den svenska førsækringskassan?

 

Mvh.

5 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  feb 11, 2010

  Hej!

  Efter vad jag har kommit fram till så är i ditt fall varken dubbelbeskattningsavtalen med Norge eller Storbritannien aktuella vid bosättning i Sverige och du är då endast skattskyldig här efter de svenska skattereglerna och bör kunna bli skattebefriad om kriterierna även är uppfyllda då det gäller 183 dagar under en tolvmånadersperiod och oceanfart enligt 3 kap. 12 § 3 st. inkomstskattelagen.

  Jag tycker det är underligt att du tillhör norsk socialförsäkring eftersom fartyget går under gibraltisk flagg och Gibraltar faller in under EEG-förordningen 1408/71 och därför borde du tillhöra brittisk socialförsäkring.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Chiefen015
  feb 11, 2010

   

  Tack før svaret ,jag blev "frivilligt"medlem i den Norska tryggden før att kunna i sin tur kunna vara ansluten till den Franska "assurance maladie"Det har fungerat hitintills utan problem både nær det gæller den Franska skatten som ær 0 under vissa førutsættningar och med sjukførsækringen .

  Då återstår bara problemet med att øvertyga Skattvest utomland i Norge att det inte skall dras skatt vid boende i Svergie nær man uppfyller kraven i  3 Kap.12§3 inkomst skattelagen.

  Med Vænlig Hælsning

   

   

 1. anon
  Chiefen015
  feb 11, 2010

   

  Hej igen

  Var kan jag finna den paragraf i det nordiska skatteavtalet som undantar skatt  till Norge vid arbete ombord i t.ex. Gibraltar flaggad båt før Norsk redare?

  Jag har vi upprepade tillfællen førsøkt få svar ifrån skatt utland i Norge utan resultat. 

  Med Vænlig Hælsning

   

   

 1. anon
  Hans Larsson
  feb 12, 2010

  Hej!

  Enligt det nordiska avtalets artikel 15 p. 3 ska nationaliteten på fartyg vara norsk, ifall beskattning ska ske i Norge och i ditt fall är ju, efter vad jag kan förstå och kan om "flaggning", nationaliteten gibraltisk. Du får gärna kommentera detta.  

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Chiefen015
  feb 12, 2010

   

  Hej ,

  Ja fartyget ær registrerat i Gibraltar . Vad jag kan førstå så skall det bara dras skatt før en Svensk boende i Svergie om fartyget ær registrerat under NIS (Norweigian international ships register) eller NOR (Norweigian Ship register)

  Det lær finnas undantag før beskattning av besættning ombord NIS/NOR nær fartyget anses som stadigvarande installation i lænders terriotal vatten med dubbelbeskattnings avtal med Norge då skall om jag førstått det rætt inkomsten beskattas i det land(vatten) fartyget arbetar (ej under 30 dagar under en 12månaders period.

  MVH.

  MvH.