En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande avseende de nya reglerna för frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt för uthyrning av verksamhetslokaler.

Vi har tidigare behandlat de nya reglerna om frivillig skattskyldighet i en blog 2013-09-23. Numera behöver ansökan om frivillig skattskyldighet inte längre lämnas in. Det räcker i princip med att utfärda en hyresfaktura med utgående mervärdesskatt.

Skatteverkets ställningstagande preciserar bl.a. vad som gäller för förskottsfakturor med mervärdesskatt. Om inte skattskyldighet redan föreligger sedan tidigare, kommer den frivilliga skattskyldigheten att inträda tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser. Avdrag för ingåend mervärdesskatt dessförinnan kan alltså bli svår att erhålla. Sådant avdrag får i så fall ske med åberopande av reglerna för retroaktivt avdrag eller jämkning.

Sedan några - som jag ser det - mycket märkliga regler, om också betalning sker i förskott:

Om betalning för förskottsfakturan tas emot före den första dagen i hyresperioden ska den utgående skatten redovisas för den redovisningsperiod då hyresperioden gått till ända. Detta gäller under förutsättning att uthyrningen inte sedan tidigare medför skattskyldighet. Hyresgästens avdragsrätt för ingående skatt på hyran inträder samtidigt.

För fördjupning, se ställningstagandet!