En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått in en klient vars namn är NN som berättar att han har sålt sitt rörelsedrivande AB. AB ägdes av ett Holdingbolag som klienten har kvar och försäljnings-likviditeten blev inte beskattad i Holding då det ansågs vara näringsbetingade aktier som såldes. Nu vill min klient låta Holdingbolaget förvärva ett fastighetsbestånd (bostadsfastigheter i närjeten av centrum i staden där han bor) och fortsätta med fastighetsförvaltning. NN avser att göra så lite som möjligt i den löpande verksamheten och har redan upparbetade kontakter inom olika verksamhetsomrodåen som skall sköta den löpande förvaltningen samt reparation/underhåll.    

 

1. Hur kommer framtida utdelningar att beskattas hos min klient NN?

2. Hur bedöms frågan om kvalificerade aktier i min klients fall?

3. Får min klient arbeta i AB? I så fall hur mkt bör han arbeta?

4. Skulle det gjort någon skillnad ifall försäljningen av rörelsedrivande företaget gjorts till hans båda döttrar istället? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  mar 24, 2014

  Hej

  1. Det finns en dom där aktier inte ansågs kvalificerade när arbetsinsatsen uppgick till ett fåtal timmar per år i ett fastighetsförvaltande bolag (RÅ 2007 ref. 15). Det finns också ett förhandbesked i samma riktning som inte överklagades av Skatteverket. Finns därför vissa utsikter att aktierna inte är kvalificerade. Skatt på utdelning blir i så fall 25 %.

  2. Se ovan.

  3. Kanske högst tio timmar per år.

  4. Ja, i så fall hade nog aktierna blivit kvalificerade på grund av praxis om samma och likartad verksamhet. Kapitalet i Holding hade ansetts genererat från det sålda bolaget där närstående (döttrarna) är verksamma i det hypotetiska fallet.