En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Äger en fastighet privat (tomt) tillsammans med min bror 50/50. Vi planerar att exploatera fastigheten och sälja av ett antal, ca 20 tomter bebyggda med hus. Detta innebär att vi kommer äga fastigheten under exploatering fram till försäljning. Fråga 1: hur är det skattemässigt mest fördelaktigt att äga denna fastighet, privat eller i bolag med tanke på reavinstbeskattning? 2: vilka konsekvenser får det för stämpelskatt om vi äger fastigheten ( fastigheterna) privat respektive i bolag? 3. Hur skall fastigheten paketeras bäst om bolagsform är det mest effektiva?

1 Kommentarer
 1. anon
  Skattoskoj
  feb 14, 2014

  1. Om du som privatperson säljer mer än 15 tomter på 10 år är det att betrakta som enkel tomtrörelse. Detta under förutsättning att det inte från början var avsikten att stycka och sälja tomter.

  Försäljningen av tomt 1-14 under 10-årsperioden beskattas i kapital med 27 % skatt. Tomt 15- beskattas som inkomst av näringsverksamhet, dvs. kommunla- och ev. statlig inkomstskatt + sociala avgifter.

  Detta under förutsättning att du och din bros redan idag bedriver byggverksamhet. Om så är fallet beskattas ni i näringen från tomt 1.

  2. Att fortsätta äga privat medför ingen stämpelskatt. Däremot utlöser en försäljning till juridisk person stämpelskatt med 4,25 %.

  Med bolag hoppas jag att du menar AB.

  3. Sälj hela fastigheten till AB. Köpeskilling = marknadsvärdet enligt värderingsintyg.

  Stycka fastigheten och sälj tomterna

  Eftersom det lär vara förknippat med vissa kostnader att exploatera fastighetern (detaljplan och förbereda vägar och anslutningar) är det bättre att ta desa kostnader i AB.

  Ni kommer inte att kunna dra någon moms på kostnaderna.