En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Regeringen återkom i torsdags med modifierat förslag beträffande 3:12 reglerna. Det är svårt att få någon riktigt klar bild av vad de nya reglerna kommer att innebära, eftersom vi ännu inte sett några nya lagtextförslag.

Men det ser bra ut för de minsta företagen, tycker jag.

Med utgångspunkt i pressmeddelandet verkar förslaget - med mina ord och som jag ser saken - komma att innebära följande.

  • En mycket viktig förändring för de minsta fåmansföretagen är att det lönebaserade utrymmet höjs från 25 % till 50 % i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp. Det är alltså fråga om en fördubbling!
  • Den positiva räntefördelningen höjs med 0,5 % till 6 %. Det är viktigt för enskilda näringsidkare och vissa handelsbolag.
  • Löneunderlag ska bara få beräknas för den som äger minst 4 %. Det berör mest de riktigt stora konsultbyråerna. De kommer förmodligen att omstrukturera sin verksamhet till små bolag med 25 delägare var. Mellan de små bolagen sluts sedan samarbetsavtal. De får dock se upp för skatteflyktslagen. Jag tror sammanfattningsvis att effekterna kommer att bli begränsade.
  • Kravet på uttag av egen lön för att få utnyttja löneunderlagsreglerna förändras bara obetydligt. Det är mycket bra. Det förslag som presenterades i våras var mer eller mindre obegripligt att förstå och skulle ha fått dramatiska effekter.
  • Det sätts ett tak på löneunderlaget – det får uppgå till högst 50 gånger egen lön. Det är naturligtvis tråkigt för de lite större fåmansbolagsdelägarna.
  • Tidigare har det varit möjligt att genom konstruktioner betrakta bolag ägda till 49 % såsom dotterbolag vid tillämpning av löneunderlagsregeln. Den möjligheten försvinner.

Vi får återkomma när vi lagrådsremiss/proposition kommer. Det är först då vi kan studera detaljerna.

Länkar:

Kajs blog 2013-06-12

Clas blog 2013-06-20

Pressmeddelande

Anders Borgs OH

Finansdepartementets pm