En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

jag äger via mitt privata aktiebolag aktier i ett onoterat aktiebolag. Jag har just fått reda på att dessa är näringsbetingade. Jag kan inte avgöra om aktierna är kvalificerade eller inte. Jag vill nu överlåta aktierna i det onoterade bolaget till ett annat aktiebolag som jag äger till underpris, symboliskt satt till 1 kr. Det onoterade bolaget är definitivt ett skalbolag då likvida medel och uppskattat marknadsvärde är flera miljoner.

Min frågor är; om mitt aktiebolag skulle skalbolagsbeskattas i samband med överlåtelsen vilket belopp är det då som är föremål för beskattningen? Är det den enkrona som bolaget fått i ersättning eller är det ett annat belopp relaterat till det onoterade bolagets marknadsvärde? Kan jag som fysisk person bli beskattad för överlåtelsen på något sätt? Kan det överhuvudtaget bli någon skatt, i något avseende ens på enkronan, eftersom aktierna i det rörelsedrivande bolaget är näringsbetingade andelar och kapitalvinsten då, om jag förstått saken rätt, är undantagen från beskattning?

Hälsningar

Björn

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jan 14, 2014

  Hej Björn

  Så här skriver Skatteverket i sin Handledning för inkomstbeskattning 2013: ”En andelsöverlåtelse av näringsbetingade andelar som görs till underpris kan bli föremål för skalbolagsbeskattning. Skattekonsekvensen kan emellertid bli mer långtgående än så för det avyttrande företaget. Eftersom bestämmelserna om underprisöverlåtelse inte är tillämpliga kommer sannolikt även uttagsbeskattning att aktualiseras”.

  Problemet kan lösas men inte i detta forum. Registrera dig eller ditt bolag som kund på Skattepunktens hemsida om mer hjälp behövs.