En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är några av dessa utbetalningar avdragsgilla? (för publikt AB)

1) i samband med en naturkatastrof skicka utrustning till svenska hjälparbetare

2) göra en utbetalning till en insamlingsstiftelse

3) stödja forskning vid en viss högskola

4) utdelning till aktieägare

För de som egentligen inte är avdragsgilla enligt lag, finns det vissa fall då de kan anses vara det ändå? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 18, 2006

  Hej JNY!

  Tyvärr uppmuntrar skattelagstiftaren nästan aldrig till godhet! Inget av det Du nämner är avdragsgillt.

  Det finns en liten lucka när det gäller forskning. I inkomstskattelagen 16 kap. 9 § finns nämligen en bestämmelse som säger att utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten skall dras av. Innebörden är att det räcker med ett mycket svagt samband mellan den skattskyldiges rörelse och forskningen eller utvecklingen för att avdrag skall medges. Jag har varit med om att bilda forskningsstiftelser där donationerna blivit avdragsgilla samtidigt som stiftelserna blivit skattebefriade för sina egna inkomster (räntor, utdelningar och kapitalvinster).

  Möjligen kommer så småningom nya skatteregler som uppmuntrar till välgörenhet från den nya borgerliga regeringen. Sådana förslag har tidigare framförts från borgerligt håll. I USA finns sedan gammalt möjligheter att få avdrag för välgörenhet.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB