En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Vi avser att starta en marknadsplats på nätet där säljare kan skapa sig en profil och lägga upp och sälja sina saker. Som ersättningen tar vi en procentsats av försäljningsvärdet i kommission/provision.

Vår förhoppning är att det ska rymmas inom ramarna för förmedling i annans namn för dennes räkning. Anledningen till att vi önskar detta är flera; dels så förenklar det vår bokföring då vi enbart behöver bokföra intäkterna från provisionen, ansvars mot köparen hamnar hos säljaren samt i de fall där säljaren är ej är momspliktig så drabbar det inte oss då vi hanterar vår moms oberoende av vad för momssats som gäller i försäljningen mellan säljare och köpare.

Vad vi hittat hittills är att följande vilkor måste vara uppfyllda:

  • Det ska framgå tydligt i avtalet mellan oss (marknadsplatsen) och säljarna att vi ska förmedla tjänsterna i deras namn och för deras räkning.
  • Säljaren ska själv bestämma priset på varan
  • Säljaren står för risken för utebliven betalning.
  • Säljaren står för support relaterat till produkten och reklamationshantering
  • Det framgår på marknadsplatsen att det är säljaren som är den som säljer produkten.
  • På kvittot som köparen får ska det framgå att det är säljaren som är dem som säljer applikationen.

Källa: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2011/stallningstaganden2011/13142771511111.5.70ac421612e2a997f85800091892.html

Min första fråga: Är detta en rimlig tolkning? Vad mer kan tänkas vara aktuellt?

Nästa punkt gäller bokföring och kvitton. Vi avser använda en betalningslösning där beloppet delas upp direkt mellan säljare och kommissionär i köpögonblicket. Vi står som mottagare i transaktionen men pengarna distribueras direkt. Till exempel: Kunden betalar 100 kr och denna summa delas upp i 15 kr till oss samt 85 kr till säljaren. Vi utfärdar ett kvitto till säljaren på 15 kr (inkl 3 kr i moms).

Min fråga rör det kvitto som köparen får och som täcker hela varans pris inkl kommission. Exempelvis:

80 kr exkl moms, 20 kr moms, 100 kr inkl moms. Köparens uppgifter, säljarens uppgifter inkl org nr, samt datum och löpnummer.

Andra frågan: Vem ska utfärda köparkvittot? Kan jag utfärda ett kvitto å säljarens vägnar? Hur hanterar man i så fall kravet på en löpande nummerserie? Eller blir det säljarens ansvar att förse kunden med ett kvitto för hela köpet? Vilket ansvar har vi som kommissionär att kunden får det kvitto som denna har rätt till?

Tacksam för svar,

Hälsningar Mattias