En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej. Jag och min man planerar att skriva oss i Spanien när vi pensioneras av skatteskäl. Vi äger var sitt hus i Sverige och vi är skrivna på var sin adress.Vi tänkte sälja det större huset där jag är skriven och behålla det mindre där min man är skriven för att ha som sommarboende. Är detta ok eller måste vi sälja båda fastigheterna?Jag har läst att man inte får ha varit skriven på fastigheten om man ska behålla den!!Det mindre som vi tänkte behålla är klassat som fritidshus.

HUR ska vi gå tillväga?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 18, 2013

  Hej Rohanna!


  Vid bedömningen av om en person efter en utflyttning från Sverige ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige ska Skatteverket göra en samlad bedömning av alla omständigheter.


  Innehavet av en bostad i Sverige har i praxis tillmätts stor betydelse vid bedömning av bosättningsfrågan. Om den skattskyldige har behållit en bostad i Sverige efter utflyttningen, torde denna omständighet normalt medföra att han anses obegränsat skattskyldig här i landet.


  Anknytningen blir naturligtvis särskilt stark om den skattskyldige före avresan använt bostaden som permanentbostad.


  En fritidsbostad ska normalt inte betraktas som ett anknytningsmoment.


  Innehav av ett bostadshus som är klassificerat som fritidshus men som är beläget i ett attraktivt område och inrättat för åretruntbruk kan dock få betydelse.


  Med ”bostad för åretruntbruk” avses en bostad som är så utrustad och kommunikationsmässigt så belägen att det utan vidare är möjligt att bo där året om.


  En anknytning till Sverige enbart i form av innehav av en fritidsbostad torde dock knappast anses väsentlig även om bostaden är inrättad för åretruntbruk. Om fritidsbostaden å andra sidan har använts som åretruntbostad före utflyttningen är detta givetvis en omständighet som talar för att väsentlig anknytning föreligger.


  Det jag nu har skrivit har jag hämtat från Skatteverkets handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering.  Det går inte att i förväg säga vad Skatteverket kommer fram till vid sin samlade besdömning. Om ni säljer även den mindre bostaden och ni därefter inte har någon annan anknytningsfaktor torde ni dock kunna vara ganska säkra på att ni inte ska anses ha väsentligh anknytning till Sverige.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB