En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hos en tidigare arbetsgivare sattes pengar av till pension i form av "direktpension", mer specifikt "pensionsutfästelse säkerställd med företagsägd kapitalplacering".  Kapitalplaceringen kan jag själv styra inriktningen på genom inloggning på en webb-tjänst.  Enligt avtalet ska pensionen betalas ut under 5 år fr.o.m. att jag fyllt 65 år, med avdrag för löneskatter och den skatt företaget betalat på värdeökningen.

Såvitt jag kan förstå är detta ett avtal som hittills inte haft några skattekonsekvenser av att det är fråga just om ett pensionsåtagande.  Jag funderar nu på möjligheten att med företagets medgivande avveckla pensionsåtagandet i förväg i utbyte mot lön (jag är 45 år gammal och antar att jag inte kan få det utbetalat som pension.)

Frågan är om det finns några skattejuridiska problem med att på detta sätt göra om ett pensionsåtagande till en löneutbetalning, speciellt med tanke på att jag inte längre är anställd.  (Dock var jag anställd i början av året - skulle det vara någon principiell skillnad på att betala ut en sån här "kompensationslön" under 2012 jämfört med något senare år?)

Vad jag egentligen skulle vilja uppnå är att den här speciella "löneutbetalningen" räknas som helt vanlig lön i termer av skatt och pensionsrätter ett senare år då jag inte har några andra inkomster av tjänst, men fortfarande är yngre än 55 år.

3 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  okt 10, 2012

  Hej,

  Om du och arbetsgivaren är överens borde det innebära att din rätt till direktpension ersätts av rätten till förmånerna av kapitalförsäkringen (du skriver företagsägd kapitalplacering men menar väl företagsägd kapitalförsäkring?). Om du får ut värdet 2012 ska du ta upp det i 2013 års deklaration i inkomstslaget tjänst. Du kan ev. ha nytta av reglerna om ackumulerad inkomst.

   

 1. anon
  Rickard
  okt 19, 2012

  Tack för svaret!  Det jag egentligen undrade över var dock om det kunde vara ett problem att få lön utbetald under ett framtida men närliggande år (t.ex. 2015), när man detta år inte alls varit anställd i företaget, med annuleringen av direktpensionsåtagandet som enda motprestation.  Vad jag var orolig för var att lönen utbetald 2015 på något sätt skulle kunna anses vara hänförlig de tidigare år då jag genom arbete tjänat in direktpensionen (låt oss säga 2008-2012) och skatteberäkningsmässigt läggas på toppen av inkomsten under dessa år.  Det vill jag helst inte, eftersom tanken var att ta ut direktpensionen under ett år då jag annars inte har några inkomster (och därför har låg marginalskatt).

  Nu vet jag ju att det inte är så man beräknar skatten på vanliga pensionsinkomster, men eftersom denna utbetalning skulle ske innan normal pensionsålder (t.ex. vid 50 år fyllda) tänkte jag att detta kanske kunde spela roll skattemässigt.

  Då det gäller kapitalförsäkring kontra kapitalplacering skrev jag inte fel, utan citerade ordagrant det som står i avtalet där pensionsutfästelsen görs.  Jag vet att det är vanligt att direktpension kopplas till en kapitalförsäkring, men i det här fallet är det snarare fråga om en värdepappersdepå som ägs av bolaget men är pantsatt som säkerhet för pensionsåtagandet.  (Jag vet dock inte om detta spelar någon roll för min egentliga frågeställning.)

 1. anon
  Rickard
  okt 19, 2012

  När jag läser reglerna om ackumulerad inkomst verkar det beräkningssättet vara precis det jag vill undvika.  Men som jag tolkar SKV 330 är det helt frivilligt och behöver inte användas om det skulle leda till en högre beskattning.  Så det verkar som att min oro var omotiverad!