En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har sökt runt här lite men hittar inte exakt vad som gäller så jag frågar:

Vi äger en villa på en turist ort i Spanien, denna villa har vi börjat hyra ut veckovis året runt.

Vilka regler gäller vid skatt och avdrag? Vi bor i Sverige numera och har ett bolån i en Spansk bank (om man nu kan få ränte reduktion).

Tack på förhand.

4 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 03, 2012

  Skatteverket har en broschyr "Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV398" som jag hämtar en del passande klipp från:

  Ränteutgifter för bostäder utomlands är normalt
  avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Undantaget är
  om bostaden ska redovisas som näringsfastighet. Då
  ska du dra av ränteutgifterna i näringsverksamheten,
  som du redovisar på blankett NE.
  Ränteutgifter som är avdragsgilla i inkomstslaget
  kapital får du dra av även om bostaden undantas från
  beskattning i Sverige på grund av bestämmelser i
  skatteavtal. Detta gäller dock inte sådana ränteutgifter
  som är hänförliga till uthyrning av privatbostad

  Uthyrning m.m.
  Om du hyr ut en privatbostadsfastighet utomlands
  ska du deklarera överskott från uthyrningen i
  inkomstslaget kapital. Detsamma gäller överskott
  från försäljning av produkter ( exempelvis skog ).
  Man får dra av 21 000 kr per privatbostadsfastighet
  ( inte per delägare )från hyresintäkten och ersättningen
  från försäljning av produkter. Vid uthyrning
  får du dessutom dra av 20 % av hyresersättningen.
  Du får inte göra avdrag med högre belopp även om
  dina faktiska utgifter har varit högre

 1. anon
  NoMoneyForMe
  jan 04, 2012

  Tack för svaret Ulf!

 1. anon
  NoMoneyForMe
  jan 04, 2012

  En annan fråga jag kom på, är det enbart uthyrnings summan som man drar av de 21000Kr + 20% och sedan skatt på resten?

  Eller man måste även räkna in säkerhets deposition (som ju återbetalas) och slutstädnings avgift (som ju betalas till en städerska)?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 04, 2012

  Citat från hjälpblankett "uthyrning" SKV2199

  Intäkt av uthyrd privatbostad är ersättning som man har fått
  antingen kontant eller i någon annan form. Närståendes utnyttjande
  av privatbostad ska tas upp som intäkt endast i den mån
  särskild ersättning utgått till ägaren/innehavaren av privatbostaden.
  Om hyresgästen enligt hyresavtal eller dylikt åtar sig
  att själv stå för de löpande kostnaderna avseende t.ex. el,

  telefon och värme ska dessa inte anses som en del av intäkten.
  Utför hyresgäst, efter överenskommelse med hyresvärd, arbeten
  som målning, tapetsering, reparationer och liknande arbeten på/i
  privatbostad ska värdet av detta tas upp som intäkt av ägaren/
  innehavaren till privatbostaden om hyran reduceras i motsvarande
  mån.