En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Mina förutsättningar:

 

* Bor på ort med familj och barn.

* Jobbar på annan ort med ett avstånd till famlijen om 25 mil.

* Står fortfarande skriven på "Jobborten".

* Övernattar 2-4 nätter på "Jobborten".

* Mao veckopendlar med egen diseldriven bil.

 

Vilka avdrag kan jag göra?

Vilka underlag behöver jag (kvitton etc.)?

Bör jag skriva mig på "Familjeorten"?

 

Evigt tacksam för svar!!

 

Mvh.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  jun 01, 2011

  Hej Exact! 

  Du tycks ha fått anställning på en annan ort än hemorten och ha flyttat till den nya orten medan din familj bor kvar i er gamla bostad.

  Du har då rätt till avdrag för kostnader för dubbel bosättning. Du får göra avdrag för måltider och småutgifter under den första månaden med 63 kr per hel dag du vistas på den nya arbetsorten.

  Du har rätt till avdrag för den fáktiska bostadsutgiften på den nya arbetsorten. Du måste med kvitton kunna visa hur stor den utgiften är. Du får göra detta avdrag under längst två år eller under längst fem år om den dubbla bosättningen föranleds av din makas/sambos förvärvsverksamhet.

  Du får göra avdrag för högst en hemresa per vecka. Normalt får du avdrag för billigaste färdsätt men om det inte finns godtagbara allmänna kommunikationer får du dra av 18:50 per mil för egen bil.

  Du ska vara "skriven", folkbokförd, på den ort där du har en bostad tillsammans med familjen

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB