En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej jag har en fråga om uppskovsregler av vinst vid lägenhetsförsäljning som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.  

BAKGRUND:

Min fru och jag sålde en lägenhet med förlust under 2010 som vi ägde 25%(jag)/75%(hon). Pga. ett tidigare uppskov gjorde dock min fru totalt sett fortfarande en vinst på ca 200.000.

Efter detta köpte vi sedan en ny lägenhet till en högre pris än den tidigare. Normalt sätt skulle min fru alltså kunna ansöka om uppskov för hela detta belopp. 

Pga. missförstånd vid köptillfället angavs dock ägendeförhållandet till 50%/50% i den nya lägenheten. Detta medför att hon på pappret flyttar till en billigare bostad än vad hon sålde.

Om jag har förstått saken korrekt kan det vara möjligt att få uppskov i dessa fall men då bara om skillnaden i köpeskillingen understiger det ansökta uppskovsbeloppet.  (Uppskovsbelopp = Vinst - prisskillnad). Då prisskillnaden mellan lägenheterna givet hennes andelar är större än vinsten verkar inte heller detta vara möjligt!

FRÅGOR:

1. Har jag uppfattat reglerna för uppskov vid köp av billigare lägenhet korrekt 

2. Finns det något vi kan göra för att slippa realisera vinsten nu? Kanske ändra ägendeandelarna i efterhand? 

 

Mycket tacksam för svar // Peter

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 29, 2011

  Hej Peter_B!

  1. Din fru kan få uppskov med beskattning av hela vinsten på 200 000 kr endast om ersättningen för hennes andel (50 %) av den nya lägenheten är minst lika stor som den ersättning hon fick för sin andel (75 %) av den  sålda lägenheten.

  Är ersättningen som din fru betalade för 50 % av den nya lägenheten lägre än ersättningen som hon fick för sina 75 procent av den sålda lägenheten så ska uppskovbsbeloppet 200 000 kr minskas med skillnaden mellan ersättningarna.

  2. Det går inte att ändra ägarandelarna för den nya lägenheten i efterhand och det finns inget annat som ni kan göra för att slippa skatta på vinsten 200 000 kr.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB