En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vi är tre stycken som äger delar av två fastigheter. Vi hade tänkt reglera detta genom att ge bort andelarna till varandra. Hur gör man detta för att få så låg skatt som möjligt.

C äger hälften av fastighet 1 och skall ge denna halva till person A. A skall ge bort 1/4 av fastighet 2 till C, som redan äger 1/2 av fastighet 2. B som äger 1/2 fastighet 1 och 1/4 av fastighet 2, skall ge bort 1/4 av fastighet 2 till C.

När detta är genomfört skall A och B tillsammans äga fastighet 1 med 1/2 vardera och C skall äga 1/1 av fastighet 2.

Spelar det någon roll om någon är gift med den andre eller på annat sätt är släkt med varandra?

1 Kommentarer