En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag har försökt hitta vilken skattesats det är som gäller om man vill skatta för pokervinster utanför EU/EES över 1 million kr, är det 30% eller ännu mer? I så fall hur mycket?

Tacksam för svar :)

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 17, 2010

  Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 %.

  Från Skatteverkets handledning:

  "Pokerspel som anordnas för allmänheten är enligt Skatteverkets uppfattning ett lotteri i lotterilagens mening. Detta innebär att pokerspel som anordnas inom EES-området inte
  inkomstbeskattas. Vinster i pokerspel som anordnas utanför
  EES-området ska enligt Skatteverkets uppfattning däremot
  beskattas i inkomstslaget kapital, se vidare Skatteverkets
  skrivelse 2005-01-31, dnr 130 19427-05/111."

  Till inkomstslaget tjänst hör annan inkomstgivande verksamhet (än anställning och uppdrag) av varaktig eller tillfällig natur. Från denna huvudregel finns undantag i 8 kap. och 11 kap. IL. Avgörande för frågan om vinster i pokerspel kan inkomstbeskattas är om pokerspel är att anse som lotteri i lotterilagens mening och därmed är undantaget från inkomstskatt enligt 8 kap. 3 § IL.

  Enligt Lotteriinspektionen, som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriverksamhet, är pokerspel ett hasardartat kortspel som, om det anordnas för allmänheten, bedöms som lotteri.

  Skatteverket anser mot den bakgrunden att vinster i pokerspel som anordnas för allmänheten är att se som lotterivinster. Vinster i lotterier som anordnas i Sverige eller inom övriga EU/EES kan inte inkomstbeskattas. Vinster i utländska lotterier beskattas som inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr. Utgifter för att delta i lotterier är aldrig avdragsgilla.

  I stället är utgångspunkten att eventuell beskattning av pokerspel sker i form av spel- och lotteriskatter som påförs anordnaren. När det gäller Poker-SM, som anordnas på svenska statliga kasinon, bedöms detta vara ett lotteri enligt lotterilagen och i princip skattepliktigt enligt lotteriskattelagen. Lotteriskattelagen undantar dock verksamhet som faller under kasinolagen från lotteriskatt. De svenska statliga kasinona betalar i stället sitt överskott till statskassan enligt särskilt avtal.

 1. anon
  Hobo36
  aug 17, 2010

  Tack för ett snabbt svar :)

  Så, för att se om jag har förstått det hela rätt... Jag kan aldrig bli beskattad på mer än 30%, dvs beskattning av kapitalinkomst, oavsett hur stor summa jag vinner? Det tillkommer alltså inte någon form av extrabeskattning, tex kommunalskatt osv?