En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Fråga 1)

Hej, jag flyttade från Sverige i 2004 och bor numera i Danmark. Jag har kvar min aktiedepå i Sverige och säljer aktier varje år. I deklarationen hänvisar jag alltid till dubbelbeskattningsavtalet, som dikterar att hemvistlandet har rätten att beskatta aktievinster. Därför har jag inte behövt betala reavinstskatt i Sverige under åren jag bott i Danmark.

Danska SKAT beräknar dock reavinstskatt på de svenska aktierna baserat på värdestigningen enbart från dagen jag flyttade till Danmark. Jag tycker det verkar konstigt eftersom aktierna också hade stigit i värde innan jag kom till Danmark. Slipper jag skatt på värdestigningen som skedde före min flytt till Danmark, eller har jag missat någon regel som Skatteverket kan använda för att beskatta mig vid en senare tidspunkt?

Fråga 2)

Jag skall inom kort flytta till Tyskland. Med viss oro har jag noterat att det svensk-tyska dubbelbeskattningsavtalet skiljer sig en del från det nordiska när det gäller Realisationsvinst (kapitel 1, artikel 13). Punkt 4 (se nedan) är dylik vad som står i det nordiska avtalet, men det finns också en punkt 5, som verkar ge Skatteverket rätt att antingen beskatta värdestigning fram till utflyttning, eller t.o.m. begära skatt vid försäljning av alla svenska aktier köpta fram till en tidspunkt 5 år efter flytten (!).

Är denna tolkning riktig? I så fall bör jag kanske paniksälja alla mina svenska aktier innan jag lämnar Danmark? Gäller punkt 5 trots att jag inte flyttar direkt från Sverige till Tyskland?

Tack på förhand!

Jesper

 

Utdrag ur svensk-tyska dubbelbeskattningavtalet, kapitel 1, artikel 13.

4. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5. I fråga om fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat under minst två år och som har erhållit hemvist i den andra avtalsslutande staten, påverkar bestämmelserna i punkt 4 inte den förstnämnda statens rätt att fram till tidpunkten för bytet värdestegring på aktier och andra andelar i bolag (Gesellschaften) och handelsbolag, kommanditbolag, enkelt bolag, partrederi eller gruvbolag (Personengesellschaften) som är hemmahörande i den av hemvist enligt sin interna lagstiftning beskatta sådan person för förstnämnda staten eller att enligt sin interna lagstiftning beskatta vinst på grund av överlåtelse av sådan egendom som denna person förvärvar vid någon tidpunkt under de första fem åren efter bytet av hemvist.

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  aug 15, 2010

  Hej Pehorin,

  Fråga 1: Du är begränsat skattskyldig i Sverige sedan 2004 antar jag (vistas inte stadigvarande i Sverige och har ingen väsentlig anknytning). Du äger svenska aktier, noterade ugår jag ifrån -  och frågar om hur en försäljning av aktierna beskattas. Sverige har i sin interna rätt en tioårsregel som ger Sverige rätt att beskatta utflyttad för kapitalvinster. Denna regel är begränsad i avtalet till 5 år. Du flyttade år 2004. Sverige kan inte beskatta vinsten från försäljningen av svenska aktier längre. Nu verkar det som om Danmark inte har någon liknande lagstiftning utan i stället skattar värdestegringen efter inflyttning, sk exitregler vilka är vanliga i Europa. Så Din beskattningssitaution verkar riktig.

  Fråga 2:  Min bedömning är att femårsregeln gäller från utflyttningen från Sverige även om Du har mellanlandat i en annan stat först. I avtalet står "de första fem åen efter bytet av hemvist". Bytet av hemvist skedde ju i förhållandet Tyskalnd Sverige 2010 men jag tror ändå att femårsperioden räknas från utflyttningen 2004. Men vore jag i Dina kläder så skulle jag förvissa mig om Skatteverkets uppfattning genom att ringa upplysningen 0771 567 567 personbeskattning. Jag har inte kunnat hitta något rättsfall som stöd för min uppfattning men jag trar att det kan finnas ett sådant.

  Vänligen Inger