En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Har en småklurig fråga angående uppskov på privatbostad.

Två makar säljer sitt samägda(50/50) boende för 6 mkr utan vinst/förlust under 2009 och köper samma år ett nytt boende för 5 mkr. Make 1 har ett gammalt uppskov på 500 tkr från ett tidigare boende som han vill undvika att skatta fram.

Make 1:s del av 2009 års affär är alltså en försäljning på 3 mkr och ett köp på 2,5 mkr. Då ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden, minskas det möjliga uppskovet med skillnaden, dvs 500 tkr. Han kan alltså inte rulla vidare sitt uppskov utan måste skatta fram det.

Nu till frågan: kan make 1 köpa 10% till av ersättningsbostaden från make 2 för 500 tkr (dvs ingen reavinst för make 2), vilket innebär att ersättningsbostaden ägs 60/40 och make 1:s totala anskaffningsutgift blir 3 mkr, dvs samma som försäljningssumman på ursprungsbostaden, och han kan behålla sitt gamla uppskov? Måste detta isf göras i direkt anslutning till ursprungliga köpet? Under samma år? Året efter (med prel uppskov isf)?

För att undvika lagfart, kan make 1 för samma köpeskilling (500 tkr) istället köpa en större del än 10%, så att 500 tkr motsvarar under 85% av tax-värdet och det därför klassa som gåva?

Några andra fallgropar? Eller är det överhuvudtaget möjligt?

/Micke 

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  jun 29, 2010

  Hej Micke,

  Uppskovsreglerna är ganska komplicerade och Du frågar om två transaktioner som skall följa på varandra.  Om vi börjar med att förenkla och antar att Du direkt köper 60 % - dvs säljer för 3 milj och köper en ersättningsbostad för 3 milj så motsvarar uppskovsbeloppet kapitalvinsten (som är 0) ökad med tidigare uppskovsbelopp. Då får Du som jag tolkar lagen fortsatt uppskov med 500 tkr. Du kan få uppskov med högst 1 450 000 x Din andel av ersättningsbostaden dvs 60 % = 870 kr.

  Du måste emellertid npggrannt göra beräkningen av uppskovsbeloppet. Ersättningen för ersättningsbostaden måste vara minst lika stor som ersättningen för ursprungsbostaden. När man jämför priserna på ursprungsbostaden och ersättningsbostaden ska reglerna i Inkomstskattelagens 47 kap 12 § iakttas. Det betyder bl.a. att ersättningen för ursprungsbostaden ska minskas med försäljningsutgifterna medan ersättningen för ersättningsbostaden ska ökas med utgifterna vid förvärvet.

  Sedan kommer Du in på en rad alternativa försäljningar  mellan makar. ´Men Dina resonemang innebär ju en försäljning till markandspris om jag har förstått Dig rätt och innebär inte att skapa någon förlustsituation. Två försäljningar innebär dubbla kostnader emellertid, lagfart, mäklararvoden etc. Men Du måste nog gå igenom detta i detalj så att Ni inte missar något lagrum av betydelse för Dina planer.

  Bästa hälsningar Inger