En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Min man och jag har ett AB där vi bedriver både konsultverksamhet och veckouthyrning av några torpstugor. Min man har därutöver inkomst av pension och jag har inkomst av annan tjänst.

Vi har nu köpt ett hyreshus (4 lägenheter) privat. Eftersom visst underhåll krävs under de första åren undrar vi om förlust från denna näringsverksamhet kan dras mot våra inkomster från pension resp. tjänst?

Jag har tidigare läst i något av era svar att förlust av näringsverksamhet kan avdragas mot inkomst av tjänst om liknande verksamhet inte bedrivits tidigare. Är veckouthyrning sommartid av torpstugor att jämställas med uthyrning av lägenheter med 1-, 2-, 4- resp 7- rum och kök för permanentboende?

Tacksam för svar

Mvh

Ann

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 15, 2009

  För mig förefaller det möjligt att de första 5 åren efter start få kvitta underskotten i den enskilda näringsverksamheten mot annan inkomst. Vad som kan bli stötestenen är om verksamheten kan betraktas som AKTIV dvs minst 1/3 av normal arbetstid. Nyligen kom en dom från Kammarrätten i Göteborg där 400 timmar inte ansågs vara aktiv verksamhet.

  Klipp från Skatteverkets broschyr skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295

  Undantag från huvudregel
  Omedelbart avdrag 1 – Nystartad verksamhet
  Om du vill, får underskott av nystartad aktiv näringsverksamhet
  ( se ”Aktiv och passiv näringsverksamhet”,
  sidan 4 ), dras av samma år som det har uppkommit.
  Underskottet får dras av som allmänt avdrag, dvs
  från inkomst av annan näringsverksamhet och från inkomst av tjänst. Verksamheten ska ha påbörjats år 2004 eller senare. Avdrag får göras under de första fem åren. Avdrag får göras med högst 100 000 kr per år. Överskjutande del får tas med till nästa år och får bara kvittas mot framtida överskott i verksamheten.
  För att få dra av underskottet måste hela näringsverksamheten vara nystartad. Det innebär att om du
  redan driver en näringsverksamhet och påbörjar en
  ny verksamhet kommer de att ingå i samma näringsverksamhet.
  Den kan därför inte anses nystartad. Du får inte heller göra avdrag om du någon gång under de fem beskattningsår närmast innan du startade verksamheten, direkt eller indirekt, har bedrivit liknande verksamhet.

  Aktiv och passiv näringsverksamhet

  Enskild näringsverksamhet är antingen aktiv eller
  passiv. Om du driver flera olika enskilda verksamheter
  bedöms dessa tillsammans. En näringsverksamhet
  är aktiv om du både driver och i stor omfattning
  arbetar i verksamheten. Annars är verksamheten
  passiv. Kravet på att i stor omfattning arbeta i
  verksamheten innebär att du ska lägga ner arbetstid motsvarande minst en tredjedel av en vanlig anställning
  på heltid. Detta krav kan justeras om det behövs i det enskilda fallet.
  En näringsverksamhet som bygger på din egen arbetsinsats ( t.ex. som konsult,skribent eller hantverkare ) är aktiv oavsett omfattningen eller antalet nedlagda timmar. Detta gäller däremot inte verksamheter där det ingår stora ekonomiska värden (stor balansomslutning)och typiskt sett är kapitalförvaltning. Vid t.ex. förvaltning av egna fastigheter bör alltså arbetsinsatsen motsvara minst en tredjedel av arbetstiden
  i en anställning på heltid för att verksamheten ska anses
  vara aktiv.