En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen överlämnade igår en skrivelse till riksdagen med avisering om kommande ändringar i reglerna om avdrag för kapitalförluster på andelar i handelsbolag. Innebörden är att avdrag fr.o.m. idag, den 18 juni, inte längre kan erhållas för kapitalförluster på andelar i handels- och kommanditbolag samt i utlandet delägarbeskattade juridiska personer, om andelarna ingår i en näringsverksamhet. Så är fallet om andelarna t.ex. innehas av ett aktiebolag. Normalt lär dock inte privatpersoners kapitalförluster beröras av lagändringen.

Regeringens beslut kom som en blixt från klar himmel! Ett aktiebolag som sålde sina andelar igår, den 17 juni, med förlust får avdrag men inte om samma sak sker idag, den 18 juni.

Normalt ägnar vi oss inte åt politik på skatter.se. Någon gång gör vi dock undantag.

Det är anmärkningsvärt att en borgerlig regering från den ena dagen till den andra rycker undan grunderna för många företags ekonomiska planering. Att sälja en handelbolagsandel med förlust och få avdrag för förlusten är vanligtvis helt i enlighet med lagstiftarens tidigare intentioner. När lagstiftaren på detta sätt gör "vänster om marsch" från den ena dagen till den andra, är det ett uttryck för oförståelse eller likgiltighet för företagandets villkor. Regeringen borde faktiskt ha gett seriösa företagare en möjlighet att realisera kapitalförluster, som kanske varit planerade sedan länge pga. dålig lönsamhet. Låga vinster behöver dock inte vara det enda skälet till att en kapitalförlust uppkommer. Den ägare som redovisat stora vinster och tagit upp dem till beskattning får högre ingångvärden. Dessa höga ingångsvärden kan ge upphov till kapitalförluster helt i enlighet med lagstiftarens tidigare intentioner om att det ena skulle kompensera det andra. Oavsett skälet till att en kapitalförlust uppkommer är det fel att ändra spelreglerna under pågående match.  Med den nya stopplagstiftningen gör sig Regeringen skyldig till ett direkt angrepp på seriöst företagande.

Inte skall väl en borgerlig regering göra "vänster om"?

Du hittar Regeringens skrivelse genom att klicka här.