En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Case: En man som under 2004 sålde ett bolag (ensam ägare) till en extern köpare, bolaget såldes genom ett förvaltningsbolag som kunden är ensam ägare till.

Han är tveksam om han vill driva någon form av verksamhet kvar i förvaltningsbolaget utan är inne på att likvidera bolaget innan årsskiftet. Han har samtidigt söner som är intresserade av att driva någon form av bolag i framtiden.

Frågan han ställer är om det finns en enkel väg för honom att sälja förvaltningsbolaget utan att utlösa kraftig skatt för honom och om det finns en fördelaktig väg för sönerna att "överta" förvaltningsbolaget.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  dec 16, 2005

  Hej Ulf!

  Ja, vad gör man? Alternativen är många. Jag utgår från att mannens andelar i företaget är kvalificerade, dvs. att han skall beskattas enligt 3:12 reglerna, och att ingen verksamhet bortsett från kapitalförvaltning bedrivs i bolaget sedan en kortare tid. Jag utgår slutligen från att han inte har något löneunderlag som han skall ta vara på vid tillämpning av nya 3:12.

  Om mannen vill, kan han naturligtvis sälja aktierna i bolaget för omkostnadsbeloppet (vanligtvis lika med anskaffningsvärdet) till sönerna. Det innebär en gåva till sönerna (jag utgår från att marknadsvärdet är högre än anskaffningsvärdet). Gåvoskatten är dock avskaffad, så det borde inte bli några problem. Han kan naturligtvis också ge bort aktierna utan något som helst vederlag.

  Om mannen inte vill ge bort sitt företag enligt ovan, kan han sälja bolaget år. Jag kan förmedla kontakt med företag som köper upp vilande bolag. Då kan han tillgodgöra sig de gamla 3:12 reglerna med uppdelning av kapitalvinsten enligt principen 50 % tjänst och 50 % kapital och högst 100 prisbasbelopp i inkomstslaget tjänst. Vid försäljning 2006 skall som huvudprincip hela vinsten tas upp i inkomstslaget tjänst.

  Om mannen inte är "verksam i betydande omfattning" i bolaget enligt inkomstskattelagens definition under fem hela beskattningsår (hans beskattningsår), bör han därefter kunna avyttra aktierna utan att 3:12 reglerna blir tillämpliga. Ingen del av kapitalvinsten behöver i så fall tas upp som inkomst av tjänst.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ulf_L_W
  dec 19, 2005

  Tack för svaret, en ytterligare fråga på detta:

  Finns det något att vinna på att mannen genom att skänka aktier till sönerna gör de till delägare och tillsammans med sönerna plockar ut lön under 2005 för att möjliggöra ytterligare uttag under 2006 till lägre skatt? Om det är att rekommendera så är frågan, hur mycket ska mannen respektive de tre sönerna plocka ut i lön under 2005 för att skapa ett underlag för ytterligare uttag under 2006 till lägre skatt?

  // Ulf

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 20, 2005

  Hej igen Ulf!

  Som jag sagt en av mina bloggar är de nya 3:12 reglerna knappast någon förbättring för företagarna vad gäller reglernas komplexitet. Det är därför lite komplicerat att göra beräkningen som Du efterfrågar och fr.a. är det svårt att förklara en sådan beräkning på ett enkelt sätt. Men om jag får förutsätta att det inte finns några sparade utdelnings- eller lättnadsutrymmen samt att omkostnadsbeloppet för aktierna är försumbart och att aktierna anskaffats efter 1992, så bör beräkningen kunna begränsas till att endast omfatta lönerna. Man utgår då från kontant ersättning och drar bort 10 inkomstbasbelopp (433 000 kr). För att lönerna skall ge mer utdelningsutrymme än de 1,5 inkomstbasbelopp (64 950 kr) alla fåmansbolag tilldelas, måste lönesumman överstiga 433000 kr + 64 950/0,2, dvs. 757750 kr. Det lönebaserade (utdelningsutrymmet) uppgår till 20 % av löneunderlaget (dvs. kontant ersättning minus 10 inkomstbasbelopp) plus 30 % av den del av löneunderlaget som överstiger ett belopp som motsvarar 60 inkomstbasbelopp (2598000 kr.).

  Vad jag förstår finns ingan anställda utom fadern och sönerna. Alla är således närstående till alla. Då räcker det att en av dem tar ut lön enligt den nya 57 kap. 19 §, dvs. 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget (inklusive den här personens egen totala lön efter justeringar) eller 15 inkomstbasbelopp som mest.

  Exempel: Säg att fadern och sönerna (låt oss anta att de är två) tar ut 1 mkr var i lön. Den totala kontanta ersättningen om 3 Mkr  skall då minskas med 433000 kr. Då återstår 2567000 kr (löneunderlaget). Detta understiger 60 inkomstbasbelopp och lönebaserat utrymme blir då 20 % av 2567000 = 513400. Detta belopp kan därefter utdelas det föjande beskattningåret med 20 % beskattning. Skatten skulle således bli 102680 kr.

  Ovanstående beräkning är starkt förenklad. Kontrollera därför reglerna mer noga än så här innnan Du fattar beslut i frågan! Förhoppningsvis kan vad jag skrivit ändå ge en uppfattning om färdriktningen.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB