En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Simon och Kalle (Äger med hälften) HB. Simon skall sälja sina andelar i HB, värderat till 500 000 kr, (hans insättning 10 000 kr och uttag 200 000 kr). Han säljer sina andelar för 500 000 kr. Jag vill beräkna storleken på Simons vinst vid försäljning av andelar i HB.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  mar 28, 2009

  Hej Misha"!

  Ditt inlägg har råkat hamna under fel rubrik men det gör inte så mycket.

  Anskaffningsvärdet av andelar i handelsbolag (och kommanditbolag som är ett specialfall av handelsbolag) beräknas enligt inkomstskattelagen 50 kap.  den centrala bestämmelsen finns i 5 §, som lyder (mina understrykningar visar det allra mest centrala):

  "Anskaffningsutgiften ska ökas med
  - den skattskyldiges tillskott till bolaget,
  - belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster
  ,
  - 26,3 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,
  - 73,7 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag till enskild näringsverksamhet enligt 34 kap. 22 §, och
  - det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse av privata tillgångar till underpris i 53 kap. 5 §.
  Anskaffningsutgiften ska minskas med
  - den skattskyldiges uttag ur bolaget,
  - belopp som dragits av som den skattskyldiges andel av bolagets underskott,

  - negativt fördelningsbelopp till den del räntefördelningen minskat ett underskott i inkomstslaget näringsverksamhet,
  - 26,3 procent av återförda avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap., och
  - 73,7 procent av expansionsfond som förs över från enskild näringsverksamhet till andel i handelsbolag enligt 34 kap. 19 §."

  Det finns många fallgropar när man skall beräkna resultatet av en försäljninga av andelar i ett handels- eller kommanditbolag. Det gäller t.ex. om anskaffningsutgiften efter justeringar blir negativ. Vidare skall kapitalvinst i vissa fall tas upp som inkomst av tjänst i stället för inkomst av kapital.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB