En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag och min sambo har sålt våra bostadsrätter och fått ca 1,3 milj i vinst. Dessa pengar investerade vi i en villa under den tid som angetts av skatteverket för att få uppskov på skatten.

Dock glömde vi att mantalsskriva oss på bostaden då vi var tvungna att renovera den och bodde hos svärfar under renoveringen (vi har ett nyfött barn).

Nu vill skalltemyndigheten ha in hela beloppet plus en straffavgift för att vi avsikligt?! ljugit i deklarationen och skrivit att vi flyttat in det datum som vi förvärvade bostaden på deklarationen.

Kontentan blir att vi får sälja vår bostad för att få råd att betala skatten!!!Skälet till att uppskovet kom till var väl för att personer skulle ha möjlighet att sälja sin bostad och köpa en ny och inte som i detta fall göra personer bostadslösa för att det försummat en detalj som tar 5 min att göra på nätet och som vi gjorde direkt då felet uppdagades.

Naturligtvis tänker jag inte betala detta utan undrar hur långt jag kan överklaga och om detta verkligen är rimligt att skatteverket skall statuera ett exempel på en småbarnfamilj som inte haft något att vinna på detta???

4 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 21, 2008

  Så här lyder lagtexten i 47 kap inkomstskattelagen SFS 1999:1229 som jag tycker öppnar upp för en diskussion om mantalskrivning på adressen är det enda kriteriet för ämnad bosättning;

  "Förutsättningar för avdrag för uppskovsbelopp

  Villkor

  2 § En skattskyldig får göra avdrag för uppskovsbelopp om han

  1. tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en
  ursprungsbostad,

  2. har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad,
  och

  3. har bosatt sig eller tänker bosätta sig i
  ersättningsbostaden."

 1. anon
  Hans Larsson
  aug 21, 2008

   Hej Mats!

  Jag håller med Björn om att det av lagen inte framgår att man ska vara mantalsskriven/folkbokförd på ersättttningsfastigheten utan enbart bosatt.  Skattemässigt bör de faktiska förhållandena gälla för bosättningen.

   Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  eken
  aug 22, 2008

  Så här tänker jag kring ditt problem. I och med att du har skrivit fel i deklarationen är det ju förvisso så att du skriftligen har lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket: Ni har skrivit att ni flyttade in i bostaden samma dag som den avyttrades, vilket ni inte har gjort. För att skattetillägg ska utgå, så krävs inte att du avsiktligen har ljugit om en uppgift utan det räcker med att konstatera att uppgiften är felaktig (se 5 kap. taxeringslagen).

  Därefter kan man utreda vilken skattemässig betydelse det har att du inte har varit folkbokförd där eller ej. Som Ulf och Hans skriver, så står det att även den som tänker bosätta sig i ersättningsbostaden får göra uppskovsavdrag.

  Huvudfrågan, som jag ser det, är nog främst denna: Vilka skattemässiga konsekvenser hade det fått ifall ni hade bosatt er i ersättningsbostaden senare än förvärvsdagen? Om svaret är "inga" eftersom resultatet blivit detsamma oavsett ni bosatt er där förvärvsdagen eller senare, så kan i och för sig argumenteras för att det vore oskäligt att ta ut skattetillägg då avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten (5 kap. 14 § taxeringslagen).

  Mvh /Anders

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 23, 2008

  Vi verkar tycka unisont att det finns goda möjligheter att få en ändring genom att överklaga beslutet.