En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

<h3>2 syskon ska sälja sitt föräldrahem som de fick i gåva. Gården köptes år 1969 för ca 300 000,00 kr. Enligt skatteverket är taxeringsvärdet år 2014 ca 2 650 000,00 kr. Hur beräknas vinstskatten?</h3>

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    apr 09, 2015

    ~~Försäljningspriset minus kostnader i samband med försäljningen minus anskaffningsvärde och lagfart minus förbättringskostnader lika med vinst som tas upp till 90 % och beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %. Värdeminskningsavdrag återförs i inkomstslaget näringsverksamhet. Eftersom fastigheten förvärvats genom gåva tar ni över föräldrarnas anskaffningsvärde.