En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är sedan 2010 utflyttad till Schweiz. Jag bor och jobbar I Schweiz utan väsentlig anknytning till Sverige. Jag kommer genom ett arv att få svenska aktiefonder från en avliden släkting (svensk medborgare, bosatt i sverige fram till sin död). Min fråga är hur reavinst från försäljning av dessa fonder kommer att beskattas.

2 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jul 15, 2014

  Hej,

  Du ska inte beskattas i Sverige för vinst om du avyttrar fonderna. Den s.k. tioårsregeln omfattar inte aktiefonder.

 1. anon
  Helvetia
  jul 16, 2014

  Tack för svaret!

  Som en följdfråga skulle jag vilja veta hur situationen ändras om jag anses ha väsentlig anknytning till Sverige, och därmed är obegränsat skattskyldig. Som jag ser det bör artikel 13 §3 eller §4 i dubbelbeskattningsavtalet i så fall skydda emot beskattning i Sverige. Det som jag undrar är om fonderna skulle undantas från svensk beskattning direkt enligt §3  eller efter 5 år enligt §4.

  Utdrag ut dubbelbeskattningsavtalet:

  § 3. Vinst på grund av avyttring av annan än i §§ 1 och 2 ovan avsedd egendom skall beskattas endast i den stat, i vilken säljaren äger hemvist.

  § 4. Utan hinder av bestämmelserna i § 3 får vinst på grund av avyttring av aktie eller annan andel eller rättighet i bolag, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i Sverige och som har fått hemvist i Schweiz, beskattas i Sverige om avyttringen inträffar vid något tillfälle under de fem år som följer närmast efter den tidpunkt då personen upphört att ha hemvist i Sverige. Denna paragraf ska endast tillämpas på fysisk person som var svensk medborgare vid den tidpunkt då personen upphörde att ha hemvist i Sverige.

  Hälsningar