En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej!

Jag är aktiv i ett mindre aktiebolag, konsultbolaget, tillsammans med min fru. Bolaget ägs till 100% av en dotter och jag är firmatecknare. Min dotter som bor utomlands uppbär en lön om ca 240k vilket vilket beskattas där med ca 30%. Av olika skäl avser min fru och jag inte ta ut någon lön. Vi tänker oss att arbeta ytterligare ca 5 år och skulle under den tiden vilja bygga upp ett kapital, som kan tas ut senare av ägaren och då med så låg beskattning som möjligt. Ett eventuellt Holdingbolag skulle även det ägas av dottern. Några olika alternativ ser jag:

 1. Ackumulera vinster i aktiebolaget, beskatta årsvinsterna och ta ut dem senare efter gällande regler.
 2. Bilda ett Holdingbolag, föra över vinsterna från konsultbolaget och låta Holdingbolaget vara vilande under 5 år för att därefter ta ut vinsterna. Kapitalet förvaltas av någon annan under tiden.
 3. Bilda ett Holdingbolag, föra över vinsterna från konsultbolaget och ta ut ersättning enligt reglerna för gränsbelopp

 4. Bilda ett Holdingbolag, föra över vinsterna från konsultbolaget och ta ut vinsten löpande.

​Frågor:

 1. Beskattas konsultbolagets vinst innan den förs över till Holdingbolaget
 2. Vilka olika skattekonsekvenser blir det av alternativ 1-4 ovan?
 3. Vad i övrigt bör jag beakta?

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Kaj Rask
  jan 07, 2014

  Hej

  1. Svar ja

  2-3. Så länge konsultbolaget är aktivt räknas aktierna i konsultbolaget, alternativt holdingbolaget som kvalificerade. Det hjälper inte att aktierna i konsultbolaget läggs under ett holdingbolag. Utdelning på kvalificerade aktier som ligger inom gränsbeloppet ger netto ca 62 % efter skatt. Om konsultverksamheten avvecklas och verksamheten därefter bara utgörs av kapitalförvaltning kan vinstuttag, efter en karenstid på fem år, göras med ett netto efter skatt på ca 58 %. Utländskt holdingbolag kan ibland vara ett (dyrt) alternativ.