En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, jag har dels enskild firma, dels är jag "delägare" i ett handelsbolag. Jag har periodiseringsfonder som härrör både från den enskilda firman och från handelsbolaget. Eventuellt kommer vi att likvidera handelsbolaget. Handelsbolaget är helt skuldfritt. Om vi lividerar och avregistrerar handelsbolaget skall då den del av mina periodiseringsfonder som härrör från handelbolaget direkt återföras till beskattning?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 18, 2012

  Grundregeln är att periodiseringsfonder ska upplösas när ett HB likvideras.

  Det finns dock möjligheter till övertagande i enskild näringsverksamhet om vissa villkor är uppfyllda.

  från IL1999:1229 30 kap

  10 § En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska återföra sina avdrag, även om tiden i 7 § inte har löpt ut, om

  1. handelsbolaget upphör att bedriva näringsverksamheten,

  2. andelen i handelsbolaget avyttras eller övergår till en ny ägare på något annat sätt,

  3. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,

  4. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  5. det beslutas att handelsbolaget ska träda i likvidation, eller

  6. delägaren eller handelsbolaget försätts i konkurs. Lag (2009:1230).

  13 § Om en fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag tillskiftas realtillgångar vid bolagets upplösning och överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt bestämmelserna i 22 kap., får avsättningarna till periodiseringsfonder och de motsvarande avdrag som han gjort för andelen anses ha gjorts i enskild näringsverksamhet för de beskattningsår som avdragen hänför sig till. Lag (2011:1256).

     Vad som är realtillgångar framgår av 34 kap. 23 §.