En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Jag har, enligt beslut från Skatteverket i maj förra året, en skatteskuld. Eftersom jag begärt omprövning ett par gånger (och kommer att överklaga vid avslag) har jag ansökt om och medgivits anstånd med betalning.

 Om jag skulle förlora i rätten kommer jag inte kunna betala hela skulden utan blir tvungen att ordna avbetalningsplan hos Kronofogden.

 Hur länge kommer skulden anses aktiv? Är det fr o m när Skatteverket fattade beslutet (i maj 2009) eller är det fr o m när rätten fattar sitt beslut (och anståndet därmed upphör att gälla)?

 Mvh Markus

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 10, 2010

  Hej larsson75!

  En skatteskuld preskriberas normalt fem år efter det kalenderår då skatten överlämnats till Kronofogden för indrivning. Sedan en skuld preskriberats avbryts alla indrivningsåtgärder.

   Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB