En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Enligt inkomstskattelagen 2:2,3 ska bestämmelserna om juriska personer också tillämpas på investeringsfonder och även på utländska sådana. Enligt 6:10a är utländska investeringsfonder begränsat skattskyldiga. I det fall ett svensk bolag lämnar utdelning till en utländsk investeringsfond komemr kupongskatt att dras enligt kupongskattelagen - men frågan är på vilken grund i det fall den utländska fonden, liksom de svenska fonderna, är en kontraktuell och inte en juridisk person och dessutom inte är skattepliktig enligt de utländska reglerna.

Är det korrekt att säga att kupongskattelagen 4 paragraf hänvisar till utländsk juridisk person som definieras i IL 6:8 men där en utländsk investeringsfond, även om den motsvarar en svensk, inte kan sägas ingå? Och därför är en utländsk investeringsfond inte skattskyldig till kupongskatt enligt kupL?

Och i så fall andelsägarna blir skattskyldiga, dvs de fysiska och juridiska personer som äger andelar i fonden? Men hur skulle det fungera i praktiken om skatteverket skulle kolla alla andelsagare i fonden och var de bor?

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  dec 18, 2009

  Hej FAH,
  De är alltid problem med transparanta subjekt. Ibland måste man ha mycket detaljerade uppgifter om hur ett utländskt transparant subjekt är konstruerat för att kunna bedöma om skatteplikt föreligger. I ett rättsfall bedömdes ett tyskt kommanditbolag kunna beskattas i Sverige som en utländsk juridisk person trots att det tyska kommanditbolaget inte var en utländsk juridisk person enligt tysk rätt och inte heller skattskyldig där, RÅ 1997 ref 36. Skatteverket uttalar i sin handledning att en trust inte torde kunna anses utgöra sådan utländsk juridisk person som aves i 6 kap 8 §. Uttalandet sker i samband med rättsfallet RÅ 2004 ref 29.

  Vi måste för att kunna göra en besömning utföra en mer omfattande analys. Om Du är intresserad så kontakta oss gärna så får Du samtidigt besked om kostnader mm.

  Hälsningar/Inger