En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Till och börja med vill jag bara klargöra att jag inte kan ett dyft om Svensk skattelagstiftning men är nyfiken på ett par saker som jag hoppas att jag kan få lite tips om här :)

 

 Jag hänvisar till ett tidigare inlägg om utländskt ägande (bifogat under min signatur). Om jag har förstått rätt så har det i det fallet handlat om att hans svenska aktiebolag skall ägas av ett utländskt företag och "skifta" vinsten till ett skatteparadis, vilket som bekant inte är något man "bara" gör och kommer undan med det utan att betala en krona i skatt.

 

Förutsatt att jag förstått dett första inlägget rätt så är min fråga annorlunda på så sätt att jag undrar hur det skulle bli om ett utländskt företag vill etablera ett dotterbolag i Sverige? (För att kunna investera i fastigheter t.ex.). Om ägarna i detta utländska företag (som inte har dubbelbeskattningsavtal med Sverige) är svenska medborgare (och dessutom skrivna i landet i fråga), då har väl det företaget ingen skyldighet att betala skatt på sin vinst i Sverige eftersom det inte har något med Sverige att göra annat än dotterbolaget?

 

Om vi föreställer oss att dotterbolaget skulle ha en liten omsättning och inrikta sig främst på fastigheter, då sker väl beskattning för det företaget enligt samma princip som vilket annat svenskt aktiebolag som helst, oavsett om det är utlandsägt eller inte?

 

Del två i min fråga är om det finns restriktioner enligt Svensk lag om vilka företag från vilka länder som får etablera dotterbolag i Sverige? I anknytning till detta och ovanstående så undrar jag också (kanske en dum fråga, men jag ställer den ändå!) ifall det ens är möjligt för ett utlandsägt företag att köpa och sälja fastigheter i Sverige? Kanske finns det restriktioner på det? Att företaget får köpa/sälja/äga komersiella fastigheter (kontor, lager, industri, etc.) men inte privatfastigheter (villor, bostadsrätter)?

 

 Jag hoppas att det här inte var en alldeles för lång fråga och tackar för ev. svar i förvag!

 

 Mvh,

 

 Alexander

 

Svar 3:12-reglerna och utländskt ägande

new

Frågan är intressant men det är inte så lätt att kringgå systemet.

Den viktigaste haken i Din tanke är nog att svenska ägare (fysiska personer) i ett moderbolag på någon "trevlig ö" antingen blir beskattade direkt enligt 39a kap. inkomstskattelagen, när vinst uppstår i moderbolaget eller i vart fall när pengarna kommer tillbaka till ägarna som utdelning eller kapitalvinst. Möjligen bor inte dessa svenska ägare i Sverige, när detta inträffar.

Låt oss dock bortse från de svenska ägarna för ett ögonblick. Det finns andra problem.

På utdelningar till utländska fysiska och juridiska personer utgår som huvudregel kupongskatt med 30 % av utdelningen. Ordet kupongskatt kommer från den tid då aktiebreven var försedda med kupongark och utdelningsrätten var knuten till en kupong med visst nummer.

4 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 31, 2005

  Hej Alexander! 

  Nedan finner Du frågor och svar.

  Fråga: Om ägarna i detta utländska företag (som inte har dubbelbeskattningsavtal med Sverige) är svenska medborgare (och dessutom skrivna i landet i fråga), då har väl det företaget ingen skyldighet att betala skatt på sin vinst i Sverige eftersom det inte har något med Sverige att göra annat än dotterbolaget?

  Svar: Rätt!

  Fråga:Om vi föreställer oss att dotterbolaget skulle ha en liten omsättning och inrikta sig främst på fastigheter, då sker väl beskattning för det företaget enligt samma princip som vilket annat svenskt aktiebolag som helst, oavsett om det är utlandsägt eller inte?

  Svar:Ja, jag känner i vart fall inte komma på någon regel som förhindrar!

  Fråga:Finns restriktioner enligt Svensk lag om vilka företag från vilka länder som får etablera dotterbolag i Sverige?

  Svar:Nej, inte som jag känner till!

  Fråga:Är det är möjligt för ett utlandsägt företag att köpa och sälja fastigheter i Sverige?

  Svar:Vad jag vet finns inga restriktioner överhuvudtaget!

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Claes
  nov 09, 2005

  Hej!

  Jag är intresserad av frågan och vill kolla om jag har förstått detta rätt:

  - Reavinster vid försäljning av fastigheter hos ett svenskt dotterbolag, till t.ex. ett Peruanskt bolag, kommer att hamna hos det svenska dotterbolaget och även beskattas i Sverige? Finns det någon möjlighet att reavinsterna hamnar i moderbolaget i Peru, till en betydligt lägre reavinstskatt?

  - Dotterbolaget får fortfarande betala bolagsskatt på 28% för vinster. Endast utdeldelningen till aktieägare är "skattefri". Det är endast detta som är fördelen (skattemässigt) med utlandsägandet, eller?

  Tack på förhand!! 

  Mvh/Claes

 1. anon
  Robin
  dec 05, 2005

  Om jag använder mig av följande tillvägagångssätt vid avyttring av mitt svenska företag, AB 1, vilket blir beskattningslandet? Jag börjar med att nystarta ett aktiebolag, AB 2, här i Sverige som förvärvar mitt ursprungsbolag, AB 1, till mitt omkostnadspris. Därefter bildar jag motsvarigheten till ett svenskt aktiebolag, AB 3, i Peru som förvärvar AB 2. AB 2 förvärvas sedan av en extern köpare. Blir avyttringen skattepliktig i Sverige? Hur kommer jag att beskattas i Sverige för utdelning från eller avyttring av det peruanska bolaget?

   

  Tack på förhand

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 06, 2005

  Hej Robin!

  Detta är något jag inte vill uttala mig om. Se även

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/175#comment-202

  Efter moget övervägande har jag bestämt mig för att inte medverka i några Peruupplägg av följande skäl:

  1. Den som gör sådana upplägg får räkna med att bli skandaliserad i pressen.
  2. Peru är politiskt instabilt
  3. Jag är inte helt övertygad om att de rättsliga argumenten för uppläggen håller i domstol.

  Om någon ändå vill ta risken, kan jag hänvisa till firmor som hjälper till med detta.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB