En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag började i oktober 2006 att arbeta i Norge för ett norskt företag där jag har arbetat heltid sedan dess. Jag hyr en möblerad mindre lägenhet i Norge men är fortfarande skriven på en adress i Sverige och reser till Sverige ca. 2ggr per månad. Jag har ingen fru/sambo i Sverige och äger ingen bostad där, men jag äger ett AB (fåmansbolag) där jag är VD och styrelseorförande. Jag har också en begränsad tjänsteinkomst ifrån ett svenska företag (arbete under semestern), men inga inkomster ifrån mitt AB. Centrum för levnadsintressena skulle kunna anses vara i Sverige, där jag också har en bostad som står till mitt förfogande men som jag inte äger själv.

Jag gör mycket värdepappersaffärer och har en större förmögenhet. Har inte fördjupat mig i de skattemässiga konsekvenserna innan, men jag inser att jag för inkomståret 2007 kan anses som obegränsat skattskyldig i Norge.

Jag har varit i kontakt med skattemyndigheten och de kan inte utan utredning säga i vilken stat jag anses vara obegränsat skattskyldig. Innan jag börjar argumenterar för vilken stat jag ska anses vara obegränsat skattskyldig i har jag gjort diverse skattekonsekvensberäkningar.

Enligt det Internordiska dubbelbeskattningsavtalet har sverige rätt att beskatta svenska aktier, optioner mm. upp till 5 år efter det att jag ansetts som obegr. skattskyldig till Norge. Jag skatteplanerade för inkomståret 2007 som om jag var obegränsat skattskylding i Sverige med följande resultat:

Reavinst på svenskförvaltade aktiefonder: 100000 SEK (beskattas i Norge)

Reaförlust på svenska aktier, optioner: (ca 100000 SEK) (deklareras i Sverige)

Det ser ut som om jag har hamnat i en situation där jag inte har möjlighet att kvitta reavinsten på fonderna mot reaförlusten på de svenska aktierna.

Kan det verkligen vara i Sveriges intresse att jag deklarera en reaförlust på dessa svenska aktier, jag har ju ingen skatt i sverige att göra avdrag på? Om jag deklarera denna förlust i Norge, kan Norge vägra godta denna kvittning eftersom svenska aktier ska beskattas i Sverige?

Med den slopade svenska förmögenhetsskatten och den ständigt stigande förmögehetsskatten i Norge kan det vara fördelaktigt för mig att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige. Men jag har också en utländsk kapitalförsäkring som jag måste ta med i beräkningen.

Som jag ser det så är det fördelaktigast för mig att vara obegränsat skattskyldig i Sverige, dvs. betala förmögenhetsskatt (slopad), reavinsskatt till sverige. Betala inkomstskatt till Norge för min tjänst där och försöka få pendlarstatus i Norge, dvs. kunna göra avdrag för hemresor m.m. i min norska inkomstdeklaration och kunna köra svenskregistrerad bil. Nackdelen här är den svenska avkastningsskatten på utländsk kapitalförsäkring som måste tas med i beräkningen. Även andra skatter är mindre i Norge ex. 28% reavinstskatt på aktier m.m.

Vore tacksam om någon kan hjälpa mig att få klarhet i reavinstfrågan och komma med några smarta skattetips för min situation.

/Johan

2 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  jan 23, 2008

  Hej Johansv!

  Eftersom både Norge och Sverige sannolikt kan anse Du har hemvist i respektive land, artikel 4 p. 1 i dubbelbeskattningsavtalet, så får den s. k stegen tillämpas, artikel 4 p. 2, för att fastsälla Din hemvist vid tolkning av avtalet. Jag skulle tro att Norge ligger bäst till vid tolkning av hemvistbegreppet och då redan vid p. 2a på stegen. Du får sedan med hjälp av respektive lands interna lagstiftningar och dubbelbeskattningsavtal se vilka konsekvenserna kan bli och planera därefter.  

  Då Norge emellertid har en speciell intern lagstiftning avseende "pendlande" personer. som innebär att man har möjlighet att vistas i Norge och jag tror det rör sig om cirka fyra år,  men jag är inte helt säker,  innan hemvisten (obegränsad skattskyldighet) blir Norge och på så sätt kan kanske Sverige anses vara hemviststat enligt avtalet artikel 4 p.1 åtminstone under dessa fyra år.

  Hälsningar/Hans

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se

 1. anon
  Henrik L
  feb 23, 2008

  Hej

   

  Jag har också AB i sverige och jobbar i norge. Min taktik är enl följande vilket jag _tror_ ger mig bästa skattesituation. Jag skaffar bara D-nummer för att inte knyta mig för hårt till norge och kunna klassas som pendlare. Detta kan man dock inte göra hur länge som helst. Jag har skrivit in mig i norska trygdeetaten ist för försäkringskassan för att slippa svenska dyra arbetsgivar.avg. När man ska ha skattekort i norge ser man till att få ett för pendlare och skriver ut sin lön med speciella nummer angivna med fördelaktiga utbetlaningar för bostötte, diet och pendling (ca 11KNOK/mån). Detta gör det enklare att få igenom grejerna i norska deklarationen.

   

  Med bostad och företag i sverige och med pendlarstatus borde endast inkomst av tjänst bli beskattad i norge. Akiter mm i sverige.  Jag tycker det är enklare med detta upplägg då man generellt har mer koll på skatteregler i sverige. Dessutom för dig med AB så är utdelning inom utdelningsutrymmet enl 3:12 reglerna lägre beskattade i sverige än i norge. Möjligt att det på andra aktier är 28 ist för 30% skatt vilket blir en förlust men då får du räkna dig fram till vad som är bäst.

   

  Lycka till och skriv gärna hur du gör om du kommer på en smart lösning