En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Nu när sommaren nalkas kan det vara av intresse att planera för uthyrning av sommarstugan några veckor eller varför inte permanentbostaden under en planerad utlandsresa? Även uthyrning av fjällstugan eller ett fritidshus utomlands kan ge ett värdefullt tillskott till kassan. Det är också många som hyr ut några rum eller ett helt hus året om.

Uthyrning av privatbostäder beskattas i inkomstslaget kapital. Det innebär att skatten på uthyrningsinkomsten efter avdrag blir 30 % - varken mer eller mindre. Inkomsten av uthyrningen läggs alltså inte till den vanliga förvärvsinkomsten. 

Avdrag skall vanligtvis göras med ett schablonbelopp om 4 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om det är en privatbostadsfastighet som upplåts, skall dessutom 20 % av intäkten av upplåtelsen dras av. Hela den aktuella lagtexten (inkomstskattelagen 42 kap. 30- 32 §§) citeras i slutet av denna blog för den som vill veta alla detaljer. Räntor får dras av som vanligt.

I princip gäller samma regler vid uthyrning av privatbostadsfastigheter i utlandet. Tänk dock på att dubbelbeskattningsavtal med vissa länder kan lindra beskattningen. Dubbelbeskattningsavtal kan för övrigt också i vissa fall lindra svensk fastighetsskatt på fastigheter i utlandet!

Schablonavdragen skall vanligtvis användas. Det är vanligtvis mycket förmånligt men det betyder också att verkliga kostnader inte får dras av oavsett om de verkliga kostnaderna är högre.

Eftersom avdragen i huvudsak bestäms schablonmässigt utan koppling till de verkliga kostnaderna kan det vara intressant för uthyraren att låta hyresgästen betala kostnader för uppvärmning, elektricitet, telefon etc. Frågan är dock om detta godtas. Om hyresgästens utgifter för elektricitet m.m., räknas som hyresintäkt för uthyraren, är naturligtvis inget vunnet. En annan vanlig fråga är om man kan byta arbeten på fastigheten mot hyra. Skatteverket skriver i sin handledning för beskattning:

"I prop. 1989/90:110 s. 513 anförs att det inte ska anses som hyra om en hyresgäst åtar sig att svara för sin egen elförbrukning, telefon eller annat som har ett omedelbart samband med det egna boendet. En vanligt förekommande fråga är om ersättning för uppvärmningskostnader utgör skattepliktig intäkt för uthyraren. Skatteverkets uppfattning är att uttalandet i propositionen ska tolkas på nedanstående sätt. För att elförbrukning etc. inte ska anses ingå i hyran torde krävas att betalningen sker direkt till den som tillhandahåller el, olja etc. I de fall där del av en privatbostadsfastighet uthyres torde detta förutsätta att det finns en särskild mätare för hyresgästens förbrukning. Om t.ex. vid uthyrning av ett rum i en villa eller ena bostaden i ett tvåfamiljshus hyresgästen betalar för sin beräknade andel av en gemensam el- eller oljeförbrukning, utgör ersättningen hyra för värden och är som sådan skattepliktig för honom.
Åtar sig hyresgästen att utföra arbeten på fastigheten eller i lägenheten, såsom ommålning, reparationer eller andra liknande åtgärder, bör värdet av detta beskattas hos ägaren."

Vid längre uthyrning av delar av en privatbostad kan det alltså vara väsentligt att montera in särskild elmätare eller dylikt för hyresgästen.

Till slut kommer här aktuell lagtext för den som vill fördjupa sig ytterligare: (inkomstskattelagen 42 kap. 30 - 32 §§:

"30 § Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras skall tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med hyresrätt upplåts.
Utgifterna för upplåtelsen eller produkterna får inte dras av. I stället skall avdrag göras med 4 000 kronor per år för varje privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet. Om ersättningen avser upplåtelse, skall ytterligare avdrag göras hos upplåtaren enligt bestämmelserna i 31 §. Avdraget får inte i något fall vara högre än intäkten. (tillagt 2009-07-22: Schablonavdraget har höjts till 12 000 kr per år) (tillagt 2012-02-14 av OG: Från och med 2012 är schablonavdraget 21 000 kr) (tillagt 2013-08-06: Från och med 2013 är schablonavdraget 40 000 kr)
 
31 § När en privatbostadsfastighet upplåts, skall ett belopp som motsvarar 20 procent av intäkten av upplåtelsen dras av.
När en bostad som innehas med hyresrätt upplåts, skall den del av upplåtarens hyra som avser den upplåtna delen dras av.
När en bostad som innehas med bostadsrätt eller liknande besittningsrätt upplåts, skall den del av innehavarens avgift eller hyra som avser den upplåtna delen dras av. I avgiften skall inte räknas in kapitaltillskott som innehavaren gjort till företaget eller bolaget. Andra inbetalningar skall räknas in i avgiften bara till den del de överstiger sådan utdelning som innehavaren har fått på annat sätt än i förhållande till sina andelar i företaget.
32 § Bestämmelserna i 30 § andra stycket och 31 § gäller inte i fråga om upplåtelser som sker till
1. ett svenskt handelsbolag av en delägare i handelsbolaget eller av en närstående till delägaren,
2. den skattskyldiges arbetsgivare eller en arbetsgivare till någon som är närstående till den skattskyldige, eller
3. någon som kan anses ingå i samma intressegemenskap som en sådan arbetsgivare som avses i 2.
Vid sådana upplåtelser som avses i första stycket skall skäligt avdrag göras för den skattskyldiges utgifter för upplåtelsen."

54 Kommentarer
 1. anon
  cocakola
  apr 03, 2006

  Tack för informationen...

  /Hls Colan 

 1. anon
  raffe w
  okt 26, 2006

  Är inte så insatt i avdrag etc.
  > Om det är en privatbostadsfastighet som upplåts, skall dessutom 20 % av intäkten av upplåtelsen dras av.
  > Räntor får dras av som vanligt.

  Innebär detta att man får dra av hela räntekostnaden mot hyresintäkten innan skatten räknas ut?
  dvs

  Skatt = (Intäkt - Intäkt*0,2 - 4000 - Räntekostnaden) * 0,3

  /Raffe

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Raffe!

  Räntor torde alltid vara avdragsgilla. Jag kan i vart fall inte komma på något undantag. Därmed blir enligt min mening Din formel korrekt.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Marie D
  dec 04, 2006

  Hjälp - är verkligen ingen hejare på det här...

  Om jag tar formeln, vad ska jag då skatta för min hyresinomst på 8.900:-/mån (hyr ut min bostadsrätt), då jag pyntar ca 4000:- i ränta per månad?

  Mvh
  Marie

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 05, 2006

  Hej Marie!

  Eftersom Du hyr ut en bostadsrätt får Du inte göra schablonmässigt avdrag med 20 % av hyresintäkten. I stället får Du göra avdrag med avgiften till bostadsrättsföreningen. Obs! Man får inte räkna in eventuella kapitaltillskott till föreningen i avgiften.

  8900*12 - verklig avgift till bostadsrättsföreningen - 4000 - 4000*12 = inkomst

  och om Du inte har något annat att redovisa i inkomstslaget kapital, bör skatten bli 30 % av inkomsten ovan. Förlust blir lite mer komplicerat att räkna ut.  Om följande blir negativt, 8900*12 - verklig avgift till bostadsrättsföreningen - 4000, så betraktas det som noll. Men Du får ändå avdrag för räntorna!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  roy
  mar 05, 2007

  Hej

  Jag tror att jag kan få runt 16 000 i hyra för ett radhus som jag tänker köpa på Lidingö.

  För att vara säker att jag inte riskerar för mycket i en sådan affär vill jag veta skattesumman.

  Vad blir skatten om jag har räntekostnader på 9000 i månad? Enligt ovan beräkningen blev det 1040 men jag mistänker att det är för lågt. Kan du kolla detta för mig?

  Tack

  /Roy

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2007

  Hej Roy!

  Först får jag utgå att det är fråga om en privatbostad. Bl.a. skall huset vara avsett att användas av ägaren eller någon närstående till honom. Vidare utgår jag från att 32 § ovan inte är tillämplig. Sedan utgår jag också från att samtliga belopp är månadsbelopp. I så fall är nog beräkningen rimlig. Du har tydligen fördelat 4000 kronorsavdraget per månad.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  soderberg
  feb 13, 2008

  Hej.

  Jag och min sambo äger en fastighet med 2 st lägenheter, där vi hyr ut den ena och bor själva i den andra.

  Gäller även där formeln:

  Skatt =(Intäkt - Intäkt*0,2 - 4000 - Räntekostnaden) * 0,3

  Får man dra av hela räntekostaden för huset eller blir det halva?

  /Söderberg

 1. anon
  nordsluttning
  jun 24, 2008

  Funderar på att hyra ut mitt hus under en tid, räntekostnader på ~4600 kr/mån, hyra 6000 kr/mån. Formeln:

  Skatt = (Intäkt - Intäkt*0,2 - 4000 - Räntekostnaden) * 0,3

  ger

  Skatt = (72000-72000*0.2-4000-55200)*0.3 = -480 kr.

  Jag skulle alltså tjäna 480 kr på att hyra ut?! Eller, har jag missat något?

  //Thomas

   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 25, 2008

  Du får ett skatteavdrag på 480 kr för en hyresintäkt som överstiger dina räntekostnader med 16 800 kr per år.
  Du har även andra kostnader för fastigheten som uppvärmning, fastighetskatt, soptömning, underhåll m.m.......

 1. anon
  nordsluttning
  jul 12, 2008

  ...jag tänkte låta hyresgästen stå för driftskostnaderna. Förändrar det något?

   

  /Thomas

 1. anon
  kjellan
  jan 28, 2009

  Hejsan!

   Ska bygga ett parhus. Kommer sedan att hyra ut den ena delen eller eventuellt båda delarna av huset. Vilka regler gäller då? antar att om jag hyr ut en del så kommer fastigheten att beskattas som en privatbostad. Blir det på samma vis vid uthyrning av båda delarna?

   Mvh Niclas

 1. anon
  klilja
  feb 10, 2009

  Hej

  Jag skall köpa en bostadsrätts lägenhet i fjällen.

  Hyran är 2700:- per månad

  räntekostnad brutto 2750:- per månad

  denna fastighet kommer att vara uthyrd och ej brukad av mig själv.

  Vad kommer den att kosta mig? ränteavdrag får man väl alltid?

  Inkomsten för lägenheten blir 5800:- per månad

  Hur ser kalkylen ut?

  mvh kenneth

 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 10, 2009

  Inkomst: 5800*12=69600
  Skatt (69600-69600*20%-12000)*30%=13104

  Ränteavdrag: 33000*30%=9900

  Summa skatt 3204 på en inkomst efter avdrag för kostnader på 4200 kr.

 1. anon
  malhed
  mar 23, 2009

  Jag är fn bosatt i Frankrike för att arbeta ett år. Jag är anställd och skattar i Sverige men har jämkat för normalbeloppet så jag har en skattesats på 10%.

  Vidare så hyr jag ut mitt hus i Sverige för 11000 kr/månad. Jag har också en hyra i Frankrike som ligger på dryga 12000 kr/ månad. Min räntesats på lånen uppgår till ca 4000 kr/månad.

  Hur ska jag räkna på detta?

   MVH,

  Malin 

   

 1. anon
  StigC
  apr 02, 2009

  Du måste separera kostnaderna för drift från hyran. Annars får du inte dra av kostnaderna för drift från hyresintäkten.

  /Stig

  Stig C

 1. anon
  StigC
  apr 02, 2009

  Det är viktigt att ha ambitionen att använda huset som en privat bostad. Annars skall det hela hanteras som en näringsfastighet vilket helt förändrar intäkten på beskattningen. Näringsfastigheten hanteras ju ungefär som ett bolag och eventuell utdelning till ägaren skall därför betalas både vanlig tjänsteskatt och särskilt skattetillägg  (ung. egenavgift) Å andra sidan är avdragsmöjligheterna betydligt större.

  Finns nytta med båda varianterna men det är viktigt att styra själv för att undvika otäcka överraskningar. 

  Hyr man ut en lägenhet i sitt eget hus så ses den som privatbostad men om du hyr ut fristående hus på tomten till någon som inte är närstående under en längre tid så blir det näringsfastighet. 

  Vet ej hur parhustanken passas in i det resonemanget.

   

  /Stig

  Stig C

 1. anon
  kentamagenta
  apr 15, 2009

  Hej.

   

  Tänkte hyra ut min villa. Den är omöblerad.

  Hyresgästen kommer själv stå för elen=uppvärmningen.

  Jag kommer betala Vatten/avlopp/sophantering= 3000kr/år(ingår i hyran)

  Hyran har vi kommit överrens om till 10000kr/månaden

  Jag har lån på huset, räntekostnad är 36000kr/år

  Hur ska jag beskatta detta?

  Sen undrar jag hur man ska formulera ett avtal. Var kan man få hjälp med detta? Jag skulle behöva en juridisk kunnigs hjälp. Hyresgästen kommer hyra det 3 år. Vad ska jag tänka på mm.

  Tacksam för hjälp.

 1. anon
  milou
  jun 16, 2009

  Hej,

   

  efter en separation har jag byggt om ett gårdshus på min fastighet så att jag kan hyra ut det som självständigt hus på tomten - naturligtvis för att få ett tillskott i kassan.

   

  En sak som jag inte förstår ovan är avdraget för räntan.

  Kåken har sammantaget kostat ca 180´000 att bygga varav 100´000 när jag byggde den åt min fd sambos tonårsbarn och nu ytterligare 80´000 i ombyggnadskostnader.

   Hela fastigheten är belånad till ca 70% dvs 1,6 MEK, i dessa pengar ingår ovanstående 180´000. Jag har ingen jämkning för räntor utan får avdrag med 30 % av ränteutgifternas årligen. Kan jag dra av räntekostnaden enligt ovanstående iallafall? Jag har en blandning av lån med olika räntor och löptider. Jag kan - om jag vill - identifiera vilka lån som tagits med syfte att bygga gårdshuset och att bygga om det. Tänkt hyra är 6000/mån varav ca 1000 sek i mån är el, vatten etc och ja, avtalet är inte skrivet så jag tänker separera driften från hyran.

  Hur bör min kalkyl se ut?

  mvh/Pelle

 1. anon
  anvi2533
  jul 08, 2009

  Hejsan,

  Jag tänkte höra om mina tankegångar stämmer:

  Jag har en bostadsrätt (70,5 kvm) och vill hyra ut ett rum (15% av lägenheten).

  Hyran som jag tänkte ta ut är 3000 kr/mån.

  Avgiften till BRF är 2300 kr/mån och jag betalar ränta ca. 3680 kr/mån.

  Om man räknar på ett år vad skulle skatten bli? Jag kan nog inte räkna med något schablonavdrag eftersom jag  redan hyrt ut rummet tidigare i våras.

  Inkomst: 3000 * 12 = 33600 kr

  Skatt: 33600 - .... ja hur blir det sen?

  Hälsningar Anders Viklund

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 08, 2009

  Inkomstskattelagen 42 kap. 32 §:

  När en bostad som innehas med bostadsrätt eller liknande besittningsrätt upplåts, skall den del av innehavarens avgift eller hyra som avser den upplåtna delen dras av. I avgiften skall inte räknas in kapitaltillskott som innehavaren gjort till företaget eller bolaget. Andra inbetalningar skall räknas in i avgiften bara till den del de överstiger sådan utdelning som innehavaren har fått på annat sätt än i förhållande till sina andelar i företaget.

  Alltså 33600-12000-4140(0,15*2300*12)=17460 som beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % = 5238 kr i skatt.

  Ränteavdraget ger oförändrat en skattereduktion med 13248 kr

 1. anon
  anvi2533
  jul 09, 2009

  /anders viklund

 1. anon
  Tinky
  aug 05, 2009

  Har ett garage för uthyrning. Garaget hyrs ut för 2700:-/mån. Stämmer då denna skatteuträkning:

   

  ((2700x12) x0,8 - 12000) x0,3 = 4176:- i skatt

   

  Garaget står på tomten tillhör alltså fastigheten vi bor i. Kan man då dra av räntekostnaderna på nåt sätt och hur räknar man i så fall ut hur stor del av ränteutgifterna som tillhör garaget? Krångligt formulerat men man har ju lån på hela fastigheten. Eller kan man i det fallet inte dra av räntekostnaden?

 1. anon
  drcoma
  aug 13, 2009

  På denna sida sägs det att man får dra av för räntekostnaden men på andra sidor (bla. privata affärer http://www.privataaffarer.se/bostad/200901/sa-hyr-du-ut-i-andra-hand/index.xml ) sägs det att man inte får dra av räntan. Och i lagtexterna som citeras i några av kommentarerna ser jag inte att det nämns.

   

  Vad gäller? Det kan ju bli stor skillnad när det gäller dyra bostadsrätter i storstäderna tex.

 1. anon
  73.mandersson
  sep 28, 2009

  Hej!

   Jag önskar hyra ut mitt hus till någon i ca 2 år.

  Hyresgästen har övertar el, vatten och har eget tele/bredbandsabonnemang.

   Jag är nöjd om jag får in för ränteutgifterna som är ca 5000/månad.

  Hur blir en sådan skatte-matematik i slutändan med schablonavdrag och räntor.

  Maila gärna svar åxå.

  Mvh Martin 73.mandersson@gmail.com

 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 28, 2009

  Om du får 5000 kr/mån i hyra så blir hyresinkomsten efter schablonavdraget 72000-12000-14400(20% av 72000)=45600 kr.

  Kapitalskatten på detta blir 13680 kr.

  Du får dessutom avdrag för dina räntekostnader med 30% av 72000 = 21600

  Sammantaget får du en skattereduktion med 7920 kr.

 1. anon
  Bah
  nov 05, 2009

  Hej!

   Vill hyra ut min möblerade bostadsrätt under studietiden.

  Min hyra är ca 3300, ränta o amortering ca 3000, internet+tv=400.

  Om jag tar en hyra för att täcka alla kostnader= 6700kr och använder formeln

  Skatt = (Intäkt - Intäkt*0,2 - 12000 - Räntekostnaden) * 0,3

  Skatt = ( 80400 - 16080 - 12000 - 36000)*0,3 = 4896 kr

   Är detta verkligen rätt? 

  Om jag förstår det rätt så betalar jag skatt 408kr/mån fastän inkomst=utgifter??

   Tack på förhand!

   

   

 1. anon
  Ulf Bjarme
  nov 05, 2009

  Du får göra avdrag för den verkliga avgiften till BRF och schablonen 12000 kr.

  "Avdrag ska göras från intäkt av uthyrd bostadsrättslägenhet med
  den del av uthyrarens avgift till privatbostadsföretaget, som
  belöper på det som hyrts ut och som inte är att anse som
  kapitaltillskott. Med kapitaltillskott menas förutom grundavgift/
  insats i föreningen inbetalning, som är avsedd att inom
  föreningen användas för fondering, exempelvis genom kapitalavbetalning
  på skuld, ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten
  och annan stadigvarande kapitalplacering."

  80400-39600-12000=28800

  Skatten = 8640 kr minus ränteavdraget utan amorteringar

 1. anon
  Bah
  nov 08, 2009

  Tack så mycket Ulf för din hjälp!

  Tror att jag förstår nu hur det räknas.

  Men sålänge jag betalar skatt för överskottet så är det väl inget problem i sig att hyra ut till lite högre pris för att kunna betala av eventuella små kostnader?? 

 1. anon
  nicke
  jan 10, 2010

  Jag har ett sommarhus på min gård,jag tänkte hyra ut det till min svärmor om jag tar 1000:-/mån.Måste det tas upp i deklarationen som då måste skattas för?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 10, 2010

  Gränsen för skattefrihet vid uthyrning av privatbostäder är 15 000 kr, så du behöver inte betala någon skatt.

 1. anon
  djunam
  jan 18, 2010

  Vill hyra ut min bostad som är registrerad som fritidsbostad.

  Följande frågor: vet att formlen (intäkt-intäkt*0,2-12000-räntekostnader) är skatt.

  Inga lån på detta fritidshus så jag har inga räntekostnader att dra av.

  Tänkte ta ut en hyra på 6000.

  Om jag vill dra av för uppvärmning, hur skriver jag då i avtalet till hyresgästen? hyra + el?

  Kan jag därmed oxå dra av för fastighetsskatten, soptömning och diverse underhåll av fastigheten?

  Något annat jag bör tänka på?

  Andra avdrag jag kan göra?

  MVH

  Elouise

 1. anon
  Ulf Bjarme
  jan 18, 2010

  En schablonberäkning innebär en förenkling av redovisningen och då får man inga avdrag utöver schablonen 12000 + 20 %. Du kan låta hyresgästen själv betala el, etc.

  Från hyresintäkter m.m. kan avdrag göras med 12 000 kr
  för varje privatbostad. Två makar som har hyrt ut en
  privatbostad som de äger gemensamt, får göra avdrag
  med 6 000 kr vardera. Dessutom kan följande avdrag
  från uthyrningsintäkter göras:
  • Om du hyrt ut din privatbostadsfastighet: 20 % av
  hyran.
  • Om du hyrt ut din bostadsrätt eller hyreslägenhet:
  Den avgift eller hyra som du själv erlagt och som
  avser det uthyrda.
  Har du andra kostnader för själva uthyrningen, t.ex.
  reparationer och liknande, kan du inte få avdrag för
  detta. Utgift för ränta som avser lån på småhus eller
  bostadsrätt ska inte dras av vid beräkning av överskottet.
  Ränteavdrag ska i stället göras direkt i
  Inkomstdeklaration.

 1. anon
  mr_leo
  apr 29, 2010

  Hej.

  Jag och min bror äger en 2,5 planshus, där vi hyr ut den. Hyran är 8500/mån, ränta är 5000/mån och driftkostnaderna är ca 3000/mån som vi själva står för.

  Skatt = (Intäkt - Intäkt*0,2 - 12000 - Räntekostnaden) * 0,3

  Skatt = ( 102000 - 20400 - 12000 - 60000)*0,3 =  2880 kr

   Är detta verkligen rätt? 

  Får man dra av hela räntekostaden för huset eller blir det halva?                       

  Något annat jag bör tänka på?                                                                      

  Andra avdrag jag kan göra?

  /Diar

 1. anon
  realdexter
  nov 01, 2010

  Hej,

  Jag har precis köpt en bostadsfastighet (villa), med tillbyggd flygel som har 5 uthyningsrum. Dessa kommer jag under skolterminerna att hyra ut till studenter (totalt 10 månader/år) och under 3 sommarmånader till turister.

  Jag räknar med en hyresintäkt för detta med ca 150 000 kr brutto. Jag förstår att jag kan räkna av 12 000 kr som schablon, och då återstår alltså 138 000 kr att skatta för.

   Sen kommer följande avsnitt, vilket jag är osäker på om jag kan utnyttja:

  "När en privatbostadsfastighet upplåts, skall ett belopp som motsvarar 20 procent av intäkten av upplåtelsen dras av."

  Kan jag göra avdrag med dessa 20% eftersom fastigheten är en privatbostad? 

   

   

 1. anon
  jontese
  feb 27, 2011

  Jag har stora problem med kalkyl :)

   

  Jag tänkte hyra ut mitt hus.

   Jag tänkte ta 4500:- per månad i kallhyra.

  Jag har lån på huset där räntan per månad är 2231:- dvs.
  Amorterar också, men det kanske inte spelar nån roll?

   Hur räknar jag ut vad jag får över i rena pengar per år när alla avdrag är gjorda?

   Jag vill ju som så många andra inte gå back :), samt jag vill få ett litet överskott så jag kan fortsätta renovera, bekosta trasiga vitvaror m.m., samt amortera mer.

 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 27, 2011

  Skatten på hyresinkomsten blir 4500*12=54000-18000-20%*54000=25200*30% = 7 560 kr
  minus ränteavdraget privat 2331*12*30% = -8 392 kr

  Det blir alltså ingen skatt alls på din uthyrning utan du får behålla hyresinkomsten - ränteutgifterna + skattereduktion ca 27 000 som kan användas till amorteringar och underhåll.

 1. anon
  jontese
  feb 28, 2011

  jag tackar, bockar och bugar för mkt bra hjälp.

   

  Mvh Jonte

 1. anon
  Mobihen
  mar 05, 2011

   

  Jag funderar på att köpa ett mindre hus och hyra ut det till min dotter. Driftskostnaderna(ränta, uppvärmning, sophämtning, försäkring och el) för detta hus uppgår till 4100 kr per månad. Jag tänkte att hon i princip bara skulle betala för driftskostnaderna plus ett litet tillägg för eventuella reparationer, alltså 4500 kr per månad. Huset är billigt så räntekostnaderna uppgår i dagsläget bara till cirka 500 kr per månad men uppvärmningen är dyr. (Olja)

  Som jag har uppfattat det så blir beskattningen som följer:

  4500 x 12 = 54000 -12000 = 42000 - 10800 = 31200. 0,3 x 31200 = 9360

   Jag måste alltså betala 9360 i skatt på en inkomst på 4800 (400 x 12)! Jag gör alltså en förlust på 4560! Hur kan detta vara möjligt? Får jag inte på något sätt göra avdrag för mina verkliga kostnader?

   Mvh Mobihen

   

   

  H-sson

 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 05, 2011

  Varför förlust? Om du låter din dotter själv stå för uppvärmningen blir kalkylen bättre.

  Med dina siffror ovan får jag:

  12*4 500-18 000-0,2*54 000=25 200 med 30% skatt = 7 560 kr

  12*500=6 000 i ränteavdrag = -1 800

  Skatten på 54 000 kr i hyresinkomst blir 5 760 kr = 10,7 %

 1. anon
  Mobihen
  mar 06, 2011

  Men en siffra förstår jag inte. Jag har gjort ett avdrag på 12000, vilket jag läst mig till att man får göra, men du har ett avdrag på 18.000? Jag har bara sett att man får dra av 12000 plus 20 % av bruttointäkten?

  Mvh

  Mobihen

  H-sson

 1. anon
  Ulf Bjarme
  mar 06, 2011

  Schablonavdraget har höjts 2011 till 18 000 kr.

  "Det anses inte som hyra om hyresgästen åtar sig att
  svara för t.ex. el eller telefon, och du får en ersättning
  som motsvarar den faktiska utgiften för hyresgästens
  egen förbrukning. Får du en schablonmässig ersättning anses dock denna som hyra. Läs mer i Skatteverkets skrivelse, dnr 131 951294-09/111. Den finns på
  www.skatteverket.se/rattsinformation.
  Gå till Ställningstaganden och 2009-12-22."

 1. anon
  jontese
  mar 30, 2011

  fick ett annat svar idag, vill bara försäkra mig om att den gamle bankmannen har fel :)

   

  Han påstår att jag inte får göra avdrag för ränteutgifterna för min villa som jag hyr ut.. om det inte drivs som näringsverksamhet (om jag fattade allt rätt)

 1. anon
  navigare
  jul 12, 2011

  Det är fel information i den här tråden ang. direkt ränteavdrag vid uthyrning av hus. 

  För att göra direkt ränteavdrag skall huset vara klassat som näringsfastighet. Mycket förenklat så blir den en näringsfastighet om du inte använder huset till minst 50% som privatbostad (tvåfamiljshus till 40%).

  Hyr du ut ex. hela ditt hus blir det alltså klassat som näringsfastighet. Dock finns den s.k. tröghetsregeln som gör att det först vid utgången av andra året efter att du hyrt ut din bostad slår igenom (om du inte själv vill att den klassas som näringsfastighet direkt).

  Näringsfastighet kan göra direkt avdrag för räntekostnad, privatbostad drar av för räntekostnad på sedvanligt sätt.
  (kolla boarea.se - där har de riktigt bra fastighetsmäklare som även är jurist).

  Mvh, navigare 

 1. anon
  Lindängsgatan
  sep 05, 2011

  Hejsan!

  Vi ska alltså hyra ut övervåningen och bo själva på nedervåningen.

  Vi kommer ta 4500 inkl. värme.

  Har ränte utgifter på ca 4000kr/mån

  vad blir skatten och betalar man in skatt varje månad eller hur gör man med det?

   MVH Daniel

 1. anon
  Ulf Bjarme
  sep 05, 2011

  Skatten på hyresinkomsten blir:

  4500*12=54000-18000-20%*54000=25200*30% = 7 560 kr
  minus ränteavdraget privat 4000*12*30% = -14 400 kr

  Du får således kvar till underhåll, värme, amorteringar etc.

  4500*12-4000*12-7560+14400 = 12840 kr

 1. anon
  Mille78
  jan 02, 2012

  Hej, först vill jag säga att det är en klockren blogg det är!

  Jag är alltså en utvandrad svensk som funderar på att köpa hus i Sverige för att senare(inom två år) återinvandra med min familj. Tanken är att köpa ett tvåfamiljehus och hyra ut en våning, till en familj eller till enskilda besökare som ett b&b.

  Nu till min fråga, är det samma skatteregler som gäller som dom tidigare nämnda (intäkt-18000-20% av intäkten=skatt) även om man inte är folkbokförd i sverige? Eller blir det annorlunda den första tiden, andra skatteregler?  Eftersom jag inte kommer att stå själv på lånet hur fungerar det då med ränteavdrag? 

  Tack på förhand

  mvh/ mille

   

 1. anon
  Mille78
  jan 03, 2012

  Såg precis att ingen skrivit här sedan september så jag skapar en ny rubrik under skattefrågor..

Sidor