En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 29 december 2022

Regeringen föreslår att förlänga möjligheten för företag att få tillfälliga skatteanstånd från 12 februari till 12 september 2023, samt öka antalet anståndsmånader från nio till tolv. Syftet är att ge företag ännu större möjligheter att komma igenom en tillfällig, svår period med likviditetsbrist.

Hög inflation och förändrade förutsättningar på energimarknaden med höjda energipriser kan leda till likviditetsproblem för företag som i grunden är sunda och livskraftiga. Därför föreslår regeringen en utökning av möjligheterna för företag att skjuta upp skatteinbetalning.

Utökningen innebär bland annat att den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas från 12 februari till 12 september 2023. Dessutom ska uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter kunna beviljas för högst tolv månader, i stället för de nio månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månads- eller kvartalsvis. Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms. Det föreslås även att anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

– Svenska företag möter i dag betydligt högre energipriser än tidigare. Regeringen föreslår därför en utökning av möjligheterna för företag att få skatteuppehåll under en period av tillfällig svårighet och likviditetsbrist. Med förslaget får företag ännu större möjligheter till det likviditetsstöd som anstånden innebär, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– I dag presenterade regeringen fler åtgärder för att stötta företag genom energikrisen. Tidigare har vi presenterat ett generellt elstöd för företag och organisationer samt ett riktat elprisstöd för elintensiva företag. Nu går vi vidare med ytterligare stöd som innebär förbättrade möjligheter att skjuta upp preliminär skatt på lön, arbetsgivaravgifter och moms. Det går inte att fullt ut kompensera för ett nedmonterat elsystem. Under tiden som vi bygger upp elsystemet igen går regeringen därför in och stöttar, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 13 februari 2023.

Presskontakt

Jacob Lundberg
Politiskt sakkunnig hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-130 61 45
e-post till Jacob Lundberg

Mia Widell
Presschef hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-125 17 09
e-post till Mia Widell