En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har några frågor angående ägande av LLC som svensk. Antag att LLCn i fråga är bildat i Delaware och inte är skatteskyldig i USA (inte "engaged in US trade or business" eftersom ingen "dependent agent" i USA och ingen drift sker i USA) och att all drift sker från ett permanent driftställe i Sverige och LLCn tjänar pengar genom försäljning av produkter på Amazon i USA. 

Vad jag har förstått kan en LLC vara delägarbeskattad likt handelsbolag (pass-through, disregarded entitiy) om den har endast en medlem, och en medlem kan vara antingen en fysisk person eller en juridisk person.

1. Äger ett svenskt aktiebolag LLCn till 100% skulle den ha en medlem och därmed anses vara delägarbeskattad, vilket skulle göra aktiebolaget skatteskyldigt i Sverige för LLCns vinst, eller hur? Beskattas då LLCns vinster genom aktiebolagets företagsskatt på 20,6% i dagsläget?

2. Räknas det som att aktiebolaget äger LLCn om jag som ensam ägare av aktiebolaget också är ensam ägare för LLCn, eller är det några andra krav? Kräver det att LLCn är registrerad i Sverige för att kunna ägas av ett aktiebolag?

3. Kan LLCns tillgångar föras över till aktiebolaget utan att beskattas på utdelning? Vad jag förstår skulle LLCn i det här fallet inte anses likna ett svenskt aktiebolag.

4 Om jag istället äger LLCn ensam som privatperson, behöver LLCn då registreras i Sverige?

Hoppas ni kan svara på några av mina frågor. Tack på förhand.

35 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 27, 2022

  Hej!

  1 Det stämmer att om LLC är delägarbeskattad och ägaren är ett svenskt AB så ska överskottet från LLC beskattas i AB med bolagsskatt 20,6 %.

  2 Är AB ensam ägare så ses de som ägare till 100 % även om du är ensa delägare i AB. Så länge LLC inte bedriver någon verksamhet i Sverige, ska bolaget inte registreras i Sverige.

  3 Detta är en fråga för USA, i Sverige skulle det inte bli någon skatt på detta.

  4 Så länge bolaget inte bedriver någon verksamhet i Sverige ska det inte registreras i Sverige. Är det dock du som sköter all verksamhet i bolaget ska det registreras i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  okt 27, 2022

  Tack för svaret.

  För att göra det tydligare, LLCn får all vinst från Amazon i USA (ingen försäljning i Sverige) och bedrivs helt av mig på distans som är bosatt i Sverige. Innebär det att bolaget bedriver verksamhet i Sverige, eftersom det är jag i Sverige som själv driver bolaget helt?

 1. anon
  D Andersson
  okt 27, 2022

  Hej!

  Om du bedriver verksamheten och är ensam ägare direkt eller indirekt så är nog min bedömning att LLC ska registreras i Sverige. Dock generas alla inkomster i USA så bolaget kommer inte att redovisa några inkomster i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  okt 28, 2022

  Tack för din input.

  Hur ser du på registrering av filial i det här fallet? Tror du det är något som ska göras? Jag har inte läst på det mycket men har hört att det kan behövas för utländska företag i vissa fall.

 1. anon
  D Andersson
  okt 29, 2022

  Hej!

  Om verksamheten bedrivs mer än ett år så ska en filial registreras i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  okt 30, 2022

  Okej, jag planerar att driva verksamheten i mer än ett år. LLC:n behöver då både registreras hos Skatteverket och registrera filial hos Bolagsverket i dina ögon?

 1. anon
  D Andersson
  okt 30, 2022

  Hej!

  Ja, du behöver registrera bolaget både hos Skatteverket och bolagsverket.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  nov 10, 2022

  Hej igen. 

  Jag har valt att äga LLCn själv som privatperson. Några saker gällande registrering hos Skatteverket är fortfarande oklara för mig. 


  1. Behöver jag ansöka om godkännande till F-skatt (jag som delägare är skattskyldig för 100% av inkomsten)?

  2. Behöver företaget registreras som arbetsgivare? Jag planerar inte att anställa någon, men om jag räknas som anställd på mitt egna företag förstår jag om det behövs.

  Jag antar att jag inte behöver registrera för moms eftersom inga köp eller försäljningar sker i Sverige (eller i Europa), men rätta mig gärna om jag har fel.

 1. anon
  D Andersson
  nov 10, 2022

  Hej igen!

  1 Så länge inte bolaget säljer tjänster till svenska kunder så behövs ingen F-skatt.

  2 Om LLCn är ett eget skattesubjekt i USA dvs deklaration lämnas i bolagets namn måste det vara arbetsgivarregistrerat i Sverige om du ska ta ut lön.

  Då ingen verksamhet bedrivs i Sverige ska bolaget inte vara registrerat i Sverige för moms.

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  nov 10, 2022

  Tack!

  Jag insåg att mitt tidigare meddelande inte gav hela bilden gällande momsregistrering och kunde missförstås, så jag förklarar igen för säkerhets skull. Jag som svensk boende driver LLCn från Sverige själv till 100% MEN företaget säljer inga och köper inga produkter på den svenska marknaden eller till svenska kunder över huvudtaget. All handel sker i USA på distans från Sverige (produkter köpta i USA och sålda i USA. Ingen import till Sverige). Innebär det att bolaget inte behöver registreras för moms?

 1. anon
  D Andersson
  nov 11, 2022

  Hej!

  Min bedömning är att bolaget inte ska vara momsregistrerat i Sverige då inga varor säljs från eller till Sverige. Dock kan man upplysa Skatteverket om detta när man registrerar bolaget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  nov 15, 2022

  Tack, då förstår jag. Några fler frågor:

  1. Enligt Bolagsverket, om det utländska bolaget inte gör offentlig årsredovisning i hemlandet så behöver inte heller filialen göra det i Sverige, men då behöver jag istället skicka in ett intyg som styrker att den inte är offentlig. Detta kommer vara fallet för mig. Har du någon idé om vad de skulle acceptera som intyg?

  2. Även om ingen årsredovisning görs, behöver jag ändå skaffa revisor om företaget eventuellt når gränsvärdena för nettoomsättning bl.a?

  3. Ska jag registrera filial om jag planerar att driva företaget i mer än ett år eller ska det registreras när jag har drivit det i ett år?

 1. anon
  D Andersson
  nov 15, 2022

  Hej!

  1 Tyvärr har jag ingen idé om detta.

  2 Min bedömning är att du inte skulle behöva ha en revisor även om du når gränsvärdena.

  3 Jag skulle rekommendera dig att registrera en filial redan från början om du planerar att bedriva verksamhet minst ett år i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  nov 16, 2022

  Jag har läst att inkomsterna och utgiferna räknas till inkomstslaget näringsverksamhet då det är jag som skattar för resultaten. Innebär det att jag ska använda mig av NE-blanketten för inkomst av näringsverksamhet, som för en enskild näringsidkare, och skicka in den en gång per år?

  Om jag är ute och cyklar, kan du förtydliga hur beskattningen går till?

 1. anon
  D Andersson
  nov 16, 2022

  Hej!

  Det stämmer att du ska använda dig av Ne blanketten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  nov 20, 2022

  Hur betalas skatten då? Om F-skatt inte behövs så antar jag att det inte görs på samma sätt som för en enskild näringsidkare, alltså med preliminär skatt varje månad. 

  Och hur är det med egenavgifter/socialavgifter?

 1. anon
  D Andersson
  nov 20, 2022

  Hej!

  Du kan bara lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket så får du en månatlig debitering. Det är inget krav att du har en F-skatt. Då du är bosatt i Sverige och driver verksamheten så min bedömning att du ska betala egenavgifter.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  dec 03, 2022

  Okej, tack. Det är Skatteverket som beräknar och debiterar egenavgifter då också?

  En annan fråga. Bolagsverket vill att man ska ange VD och verklig huvudman för filialen vid registrering. Ska jag ange mig själv som båda i mitt fall, eller är det någon av dem som inte behövs?

 1. anon
  D Andersson
  dec 04, 2022

  Hej!

  De stämmer att Skatteverket kommer att beräkna både skatt och egenavgifter.

  Du ska ange dig själv som VD och verklig huvudman.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  jan 17, 2023

  Hej igen! Hoppas ni har haft det bra.

  Har några frågor om vad som gäller om jag i samma situation istället väljer att LLCn blir ett eget skattesubjekt i USA (med amerikansk bolagsskatt).

  1. Har jag förstått rätt i att LLCn då behöver betala bolagsskatt i Sverige? I så fall, är det fortfarande inget krav på F-skatt?

  2. Om jag tar ut pengar ur företaget i form av utdelning, är det samma regler för LLCn som för ett aktiebolag? Dvs att jag kan ta ut utdelning för 20% skatt under gränsbeloppet?

 1. anon
  D Andersson
  jan 17, 2023

  Hej igen!

  1 Om du driver verksamheten i Sverige så ska bolaget registrera ett fast driftställe i Sverige och betala bolagsskatt i Sverige på den del som avser verksamhet i Sverige. Om bolaget säljer tjänster till svenska bolag behöver LLC en svensk F-skatt.

  2 Samma regler gäller som för ett svenskt bolag dvs du måste beräkna gränsbeloppet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  feb 05, 2023

  Jag har fått råd och kommit fram till att det bästa alternativet för mig troligen är att hålla LLCn delägarbeskattad men äga den genom både mig själv och ett svenskt aktiebolag. Skattskyldigheten hamnar alltså hos ägarna, som kommer vara mig som privatperson och ett aktiebolag. 
   

  1. Enligt Skatteverket ska en i utlandet delägarbeskattad juridisk person lämna särskilda uppgifter om det finns ett fast driftställe i Sverige på samma sätt som ett handelsbolag. Är det bilagor INK4R, INK4S, INK4DU som menas?

  2. Det står också "Det finns inga särskilda blanketter som en delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person kan använda, utan de uppgifter som behövs kan lämnas på en bilaga". Vad är det för bilaga som menas här? 

  Referens: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.1/339194.html#h-Delagare-kan-lamna-uppgifterna-pa-en-bilaga

 1. anon
  D Andersson
  feb 05, 2023

  Hej!

  1 Det stämmer att du ska använda hela INK¤.an.

  2 Jag har redovisat detta på en NE bilaga tidigare så jag skulle rekommendera dig att du använder den även om den inte är ändamålsenlig. Man får bifoga uppgifter i deklarationen där man förklarar NE bilagan.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  feb 24, 2023

  Tack. Några fler frågor:

  1. Min uppfattning var att huvuddelen av Inkomstdeklaration 4 aldrig behöver användas, utan endast de särskilda uppgifterna. På Skatteverkets hemsida: "En i utlandet delägarbeskattad juridisk person som själv ska beskattas för inkomster från verksamhet i Sverige ska deklarera på blankett Inkomstdeklaration 2". Stämmer det?

  2. En filial för LLCn blir bokföringsskyldigt enligt svensk lag och bokföringen "ska vara skild från det utländska företagets". Betyder det att filialen bara ska bokföra det som kan kopplas till det fasta driftstället i Sverige eller ALLA affärshändelser (inkl. arbete som eventuellt sker utanför Sverige)?

  3. Är det räkenskaper från den amerikanska bokföringen eller svenska filialens bokföring som blir till underlag för att bestämma den svenska beskattningen av delägarna? Tänker jag rätt att i det kan hända att den amerikanska och svenska bokföringen inte ger exakt samma siffror, och vad händer i så fall?

  4. Om jag ansöker och blir beviljad dispens från att registrera filial för LLCn, gäller fortfarande den svenska bokföringsskyldigheten?

 1. anon
  D Andersson
  feb 24, 2023

  Hej!

  1 Det stämmer att det bara är särskilda uppgifter som bör fyllas i. Då du kommer att beskattas för hela resultatet så ska du inte använda INK2.

  2 Bokföringen ska bara omfatta filialen.

  3 Det är de svenska räkenskaperna som kommer att ligga till grund för den svenska beskattningen.

  4 Min uppfattning är att bolaget fortfarande är bokföringsskyldig.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  feb 26, 2023

  Tack. Fler frågor:

  1 Om det bara är de svenska räkenskaperna som ligger till grund för den svenska beskattningen, vad händer om jag driver företaget från ett annat land under en period? Räknas det till filialens bokföring ändå?

  2  Rekommenderar du att skaffa F-skatt för aktiebolaget som ska vara delägare av LLCn? Aktiebolaget kommer inte ha någon annan verksamhet.

 1. anon
  D Andersson
  feb 26, 2023

  Hej!

  1 Det är bara verksamheten i Sverige som ska beskattas i Sverige så utförs arbetet i ett annat land så ska ingen beskattning ske i Sverige. Detta ska då inte bokföras i Sverige.

  2 Det finns ingen orsak att ha någon F-skatt om bolaget bara ska vara delägare i LLCn.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  feb 27, 2023

  Så att jag förstår det rätt, gäller svaret på 1) även då delägarna är obegränsat skattskyldiga i Sverige?

  I så fall, vad menas med detta i Skatteverkets vägledning? "En obegränsat skattskyldig delägare är skattskyldig för sin andel av den i utlandet delägarbeskattade juridiska personens alla inkomster."

  Länk: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.1/339194.html#h-Obegransat-skattskyldiga-delagare-ar-skattskyldiga-for-sin-andel-av-inkomsten

 1. anon
  D Andersson
  feb 27, 2023

  Hej Daniel!

  Lite snabbt svarat där, är du obegränsat skattskyldig i Sverige så måste du skatta för hela resultatet om det avser ditt arbete och då bör du även bokföra det.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  mar 13, 2023

  Enkel fråga, men finns det något krav på att betalningen till skattekontona för delägarnas preliminärskatt kommer från delägarna själv eller är det tillåtet att betala in till delägarnas skattekonton från LLCns bankkonto för att spara på transaktionsavgifter och minimera bokföringshändelser?

 1. anon
  D Andersson
  mar 13, 2023

  Hej!

  Så länge man bara bokför inbetalningar som uttag så är det inga problem att den preliminär skatten kommer från bolagets konto.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  apr 04, 2023

  Hej! Några till frågor:

  1. Räknas aktiebolaget som är delägare av LLCn som ett holdingbolag? (Igen, aktiebolaget kommer inte ha någon annan verksamhet. Allt företaget kommer att göra är att äga andelar i (och förvalta?) LLCn).

  2. Hur kan jag bedöma om det räknas som ett passivt eller aktivt (holding)bolag? Som jag ser det säljer inte aktiebolaget tjänster till LLCn och tar betalt för det, vilket är tumregeln jag har läst på internet, men är faktumet att bolaget är delägare av LLCn och därmed skatteskyldig för sin del av inkomsten tillräckligt för att räknas som ett aktivt bolag?

 1. anon
  D Andersson
  apr 04, 2023

  Hej,

  1 Ja, AB ses som ett holdingbolag.

  2 Då du är aktiv i LLC så ses bolaget som aktivt pga din aktivitet.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  dannex1
  apr 21, 2023

  Hej. Lite ändrade planer, jag kommer att äga LLC:t 100% genom ett holdingbolag (AB). Några frågor:

  1) Så att jag har förstått rätt, det finns fortfarande ingen orsak för aktiebolaget att registreras för F-skatt, även om jag i framtiden arbetsgivarregistrerar bolaget för att kunna ta ut lön?

  2) Betalning för tjänster, tex bokföringsprogram, där moms läggs på gör väl inte att aktiebolaget behöver momsregistreras och redovisa moms? Utan momsregistrering är väl inte heller moms på sådana köp avdragsgillt på något sätt?

 1. anon
  D Andersson
  apr 21, 2023

  Hej!

  1 Nej, då bolaget inte ska sälja tjänster så finns det ingen orsak för det svenska AB:et att ha en F-skattsedel. Dock kan bolaget vara arbetsgivarregistrerat.

  2 Då aktiebolaget inte bedriver någon momspliktig verksamhet så ska det inte vara momsregistrerat. Det innebär också att bolaget inte kan få tillbaka momsen utan den får dras som en kostnad i bolaget.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB