En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har fått ett jobb i Costa Rica och ska vara provanställd i 6 månader, tycker jag om jobbet o är dem nöjda med mig kan det bli tillsvidare.

Hur blir det med min lön?
Skall jag betala skatt?

Har jag rätt till traktamente samt avdrag för dubbla hyror?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Zilmara!

  Du borde kunna slippa skatt i Sverige enligt sexmånadersregeln om Du betalar skatt på Din lön i Costa Rica och kan bevisa det.

  Eftersom det är fråga om en provanställning, vilket Du får vara beredd på att bevisa, bör Du kunna få avdrag för tillfälligt arbete på annan ort enligt inkomstskattelagen 12 kap. 18 § första stycket:

  "18 § Ökade levnadskostnader på grund av att den skattskyldige har sitt arbete på en annan ort än den där han har sin bostad skall dras av bara om
  1. arbetet avser en kortare tid,
  2. arbetet inte är kortvarigt men ändå är tidsbegränsat till sin natur eller sådant att det kräver en fast anknytning till bostadsorten,
  3. arbetet skall bedrivas på flera olika platser, eller
  4. det av någon annan anledning inte skäligen kan ifrågasättas att den skattskyldige bör flytta till arbetsorten."

  I så fall bör avdragen beräknas enligt inkomstskattelagen 12 kap. 21 § första stycket samt andra stycket punkten 3:

  "Ökade utgifter för logi skall dras av med ett belopp som motsvarar den faktiska utgiften. Vid tillfälligt arbete på annan ort gäller dock bestämmelserna i 13 §, om logiutgiften inte kan visas."

  "3. skattskyldiga med arbetsorten utomlands som gör avdrag enligt 18 §, till 50 procent av normalbeloppet per hel dag under de tre första månaderna av vistelsen och till 30 procent av normalbeloppet per hel dag för tiden därefter, och"

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB