En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 14 februari 2022

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Det rådande kostnadsläget innebär att lantbrukare kan behöva minska, eller i värsta fall avsluta, sin verksamhet. Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och underlätta för dessa företag i nuvarande situation med ett högre kostnadsläge. Det är viktigt att under denna svåra tid då många lantbrukare och växthusodlare känner oro stödja sektorn och därmed också trygga fortsatt svensk livsmedelsproduktion i linje med målen i livsmedelsstrategin.

– Regeringen ser ett behov av att ta ansvar för branschen i den här tuffa situationen, och därför går vi fram med ett stödpaket på en miljard i vårändringsbudgeten, säger finansminister Mikael Damberg.

Därför föreslår regeringen ett stödpaket på en miljard kronor. Gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretagen har drabbats särskilt hårt av kostnadsökningar. Därför avser regeringen att skjuta till 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022 för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är oroliga och får inte ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en viktig åtgärd, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter, utöver den nedsättningen som finns idag. Detta beräknas kosta totalt ca 700 miljoner kronor. Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio

Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney