En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 08 december 2020

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med ett förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Enligt förslaget får den som under kalenderåret 2021 investerar i sin näringsverksamhet genom att anskaffa inventarier rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av pandemin. Den förhöjda osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag kan välja att skjuta upp investeringar. Därför föreslogs en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier i budgetpropositionen för 2021. Det föreslagna regelverket remitteras nu.

Förslaget ger incitament till företagen att i detta läge öka och tidigarelägga sina investeringar. Det kan vara energisnåla kylar och frysar till matvarubutiken, en lastbil med mindre utsläpp till åkeriet eller kanske nya dragskåp till laboratoriet. Denna incitamentseffekt har i sin tur positiva effekter för återhämtningen av ekonomin samt kan även påskynda omställningen av ekonomin.

Förslaget är en temporär åtgärd och omfattar investeringar som görs under kalenderåret 2021 i form av förvärv av maskiner och andra inventarier om utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Den som under 2021 förvärvar inventarier får rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Avräkningens storlek utgörs av 3,9 procent av anskaffningsvärdet på de förvärvade inventarierna.

Ett företag som har kalenderår som beskattningsår kan ta del av skattereduktionen under det räkenskapsår som inleds 1 januari 2022. Skattereduktionen kommer att kunna begäras i inkomstdeklarationen för det beskattningsåret. Om inte hela skattereduktionen kan användas det beskattningsåret kan skattereduktion för den återstående delen begäras beskattningsåret därpå.

Alla fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag ska ha rätt till skattereduktionen på likvärdiga villkor. Vissa grundläggande krav föreslås för att förslaget ska bidra till verkliga nyinvesteringar i inventarier och förhindra missbruk, exempelvis måste inventarierna innehas viss tid.

Den offentligfinansiella kostnaden för förslaget uppgår till 5,5 miljarder kronor 2021, 1,4 miljarder kronor 2022 och 0,1 miljarder kronor 2023. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström