En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 04 december 2020

En promemoria med förslag till anstånd för fler månader skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Promemorian innehåller bland annat ett nytt förslag om att möjligheten till anstånd fördubblas enligt det tillfälliga regelverket. På så vis tillgängliggörs ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsstöd. Tidigare har även meddelats att anståndstiden ska kunna förlängas med som längst ett år och att en möjlighet att välja månaderna oktober-december 2020 läggs till. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I dag får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt som redovisas månadsvis beviljas för högst tre redovisningsperioder. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod. Det föreslås nu att antalet anståndsperioder fördubblas och att dessa tak höjs till sex respektive två redovisningsperioder. Förslaget innebär att företag får möjlighet att få ytterligare drygt 300 miljarder kronor i likviditetsstöd genom anstånd.

Enligt det tillfälliga regelverket får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020. I promemorian föreslås att anstånd för sådana skatter och avgifter även ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. Förslaget innebär att företag kan välja att ansöka om anstånd för de redovisningsperioder under hela 2020 som ger dem de största lättnaderna.

Enligt dagens regler får anståndstiden för tillfälliga anstånd vara max ett år. I promemorian föreslås att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med som längst ett år till. En sådan förlängning ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Förslaget innebär att alla som har beviljats anstånd enligt det tillfälliga regelverket har möjlighet att förlänga anståndstiden.

Det kommer även framöver att vara möjligt att beviljas retroaktiva anstånd. Anståndsavgiften föreslås tas ut från och med månaden efter att anstånd beviljats för anstånd som beviljas efter ikraftträdandet. På så sätt kommer anståndsavgiften att tas ut på i huvudsak samma sätt för beslut som fattas efter ikraftträdandet, oavsett om det rör sig om beslut om förlängning av anståndstiden eller nya beslut om anstånd.

Promemorian skickas nu på remiss till den 18 december 2020. Förslagen kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Fakta

40 000 företag har hittills beviljats anstånd

40 miljarder kronor har hittills beviljats i anståndsbelopp

Med förslaget blir uppskattningsvis ytterligare drygt 300 miljarder kronor tillgängliga som likviditetsstöd via skattekontot

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström