En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag bor och arbetar utomlands. Min utländska arbetsgivare betalar in till en "trust" på Isle of Man varje månad ett fast belopp som är en procentsats av min månadslön. Det investeras i globala fonder där jag själv väljer hur det ska investeras och jag kan ändra fördelningen mellan fonderna löpande. Jag kan dock inte ta ut pengar förrän efter avslutad anställning. Beloppet görs tillgängligt för mig i sin helhet i samband med att jag lämnar anställningen. Det finns ingen garanti för att jag erhåller något minimibelopp utan bara värdet på fonderna den dagen jag slutar. Skulle jag avlida innan jag avslutar anställningen så betalas värdet på fonderna ut till de förmånstagare jag nominerat.

Inkomsten och avsättningen är skattefri enligt lag i det land där jag bor och arbetar.

Tekniskt sett så görs beloppet tillgängligt sista anställningsdagen men i praktiken så görs överföringen till mitt konto 4-8 veckor senare.

Min huvudfråga är vad denna form av avsättning skulle motsvara i svensk (skatte)rätt och hur den då skulle beskattas om jag flyttar tillbaks till Sverige efter avslutad anställning. Är det en vinstandelsstiftelse, pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, uppskjuten lön eller något helt annat? Har inte hittat något som jag tycker passar med Inkomstskattelagen.

Och vidare, är den faktiska tidpunkten för överföringen till mitt konto av betydelse? Gäller Kontantprincipen?

Tacksam för era kommentarer

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jul 16, 2020

  Hej!

  Då du själv styr över hur pengarna ska investeras så skulle jag se insättningen som en lön dvs att beskattningen sker i samband med överföringen. Om du sedan skulle avsluta sparandet i samband med avslutat tjänst så skulle vinster beskattas som en kapitalvinst och förluster som en kapitalförlust.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB