En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag och min son köpte en lägenhet för 2,8 milj för två år sedan, som min son bor i.
Jag står som 70% ägare och min son som 30% ägare på lägenheten.
Det finns lån på lägenheten på totalt 2,26 miljoner.
Nu vill jag sälja eller som gåva ge hela min del av lägenheten till min son och han ska ta över lånen helt själv.
Lägenheten bedöms ha samma värde idag som den köptes för dvs 2,8 miljoner.
Jag har förstått att då min son tar över lånet ses det som ett köp?
> Fråga 1: Ses "ersättningen" för min andel på 70% av lägenheten som 70% av det befintliga lånet (dvs 1,58 av 2,26 mil) eller som 50% av lånet (dvs 1,13 av 2,26 milj), då vi mot banken är lika betalningsansvariga för lånet.
> Fråga 2: Om "ersättningen" till mig ses som 70% av lånet, (dvs 1,58 milj) samt att min son betalar mig 380.000 kronor, så blir min ersättning totalt 1,96 miljoner (1,58+0,38=1,96), vilket motsvarar 70% av inköpspriset och värdet på lägenheten? Och därmed gör jag varken vinst eller förlust på lägenhetsförsäljningen, blir det därmed ingen skatt på försäljningen för mig?
> Följdfråga 3: Om det skulle vara så att det ses om att "ersättningen" är 50% av lånet (dvs 1,13 milj), då vi är gemensamt betalningsansvariga för lånen, behöver då min son betala mig 830.000 för att ersättningen ska ses som 70% av lägenhetens värde (1,13+0,83=1,96) för att jag  inte ska göra en vinst eller förlust och därmed inte skatta för lägenhetsförsäljningen?
/Tack

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  maj 09, 2020

  Hej!

  Det är korrekt att om din son tar över lånet så ses det som en köpeskilling. När det gäller bostadsrätter så ses en överlåtelse till ett pris som understiger marknadsvärdet som både gåva och avyttring. Det är bara avyttringen som beskattas.

  Detta innebär att om du överlåter dina 70 procent (värde 70 % av 2,8 = 1,96) för hälften av återstående lån 1,13 så anses du har avyttrat 1,13 / 1,96 = ca 58 procent. Kapitalvinstberäkningen blir då 1,13 – 58 % av ditt omkostnadsbeloppet 1,96 = 1,13 – 1,13 = 0 kr. Resterande 42 procent är gåva och beskattas inte alls.

  I praktiken innebär det att inte blir någon beskattning oavsett hur ni gör då det inte skett någon värdestegring på bostadsrätten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB