En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 april 2020

Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslag om så kallad omvänd skattskyldighet vid handel med bland annat mobiltelefoner och IP-telefoni (VoiP). Syftet är att förhindra omfattande momsbedrägerier i branschen.

Bakgrunden till förslaget är uppgifter från Skatteverket som visar att det förekommer momsbedrägerier för miljardbelopp i handeln med mobiltelefoner och IP-telefoni, även kallat VoiP.

I promemorian som nu remitteras föreslås att det införs så kallad omvänd skattskyldighet vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Det innebär att köparen, i stället för säljaren, blir skattskyldig (redovisnings- och betalningsskyldig) för momsen. Vid omvänd skattskyldighet försvinner möjligheten för säljaren att fakturera och ta ut moms från köparen och sedan låta bli att betala in skatten till staten, medan köparen ändå gör avdrag för den skatt som betalats till säljaren.

Reglerna ska gälla vid nationell handel mellan beskattningsbara personer, men däremot inte vid försäljning till privatpersoner i konsumentledet. Syftet med förslaget är att förhindra omfattande momsbedrägerier som leder till skattebortfall och snedvridning av konkurrensen.

Förslaget föranleder ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200), som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 juni 2020.

Om arbetet mot skattefusk och skatteundandragande

Skattefusk och skatteundandragande kostar samhället stora summor varje år. Det drar undan resurser från den gemensamma välfärden och snedvrider konkurrensen på marknader. Regeringen bedriver ett intensivt arbete för att försvåra och förhindra den typen av verksamhet, både i Sverige och internationellt inom bland annat EU och OECD. I ett läge då stora belopp behövs för att lindra konsekvenserna av virusutbrottet är det särskilt viktigt att på både lång och kort sikt minska risken för bedrägerier med skattemedel, skattefusk och skatteundandraganden.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström