En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag försöker förstå hur ett Föhandsbesked, avseende Inkomstskatt för en privatperson, från Skatterättsnämnde fungerar och har satt ihop ett antal antaganden och frågor enligt nedan:

 Antaganden:

 • Skatterättsnämnden hämtar in ett yttrande i ärendet från Skatteverket
 • Skatteverket går på sökandens linje i sitt yttrande, något som även delges sökanden av Skatterättsnämnen
 • Skatterättsnämnden gör en annan slutlig bedömning i Förhandsbeskedet och går emot Skatteverkets yttrande och sökandens linje
 • Skatteverket delges Skatterättsnämndens slutliga Förhandsbesked , i egenskap av motpart i ärendet
 • Sökanded avser att inte åberopa förhandsbeskedet till Skatteverket då detta är till hans nackdel, vilket innebär att det samtidigt inte blir bindande för Skatteverket

 

Frågor / funderingar

 1. Då Skatteverket delges Förhandsbeskedet, utan att sökanden åberopar det, kommer det inte att påverka deras slutgiltliga bedömning med risk att de ändrar sig och att de följer Skatterättsnämndens Förhandsbesked?
 2. Om så är fallet, vore det då inte bätter att dra tillbaka ansökan om förhandsbesked, i läget då det positiva yttrandet från Skatteverket inkom till Skatterättsnämnden och delgavs sökanden?
 3. Eller är det bättre att slutföra begärann om Förhandsbesked därför att:
 • Om det utfaller negativt, så väljer sökanden att inte åberopa det och"litar" på att Skatteverket vidhåller sin ståndpunkt enligt första yttrandet till Skatterättsnämnden, trots att det har vetskap om det negativa Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden
 • Om det utfaller positivt och i linje med Skatteverkets första utlåtande, så åberopar sökanden det till Skatteverket och det blir bindande

           M.a.o allt att vinna och inget att förlora under punkt 3 ?

Vore tacksam på era synpunker på ovan !

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 17, 2020

  Hej!

  Skatteverket är bundna av Skatterättsnämnden besked om den sökande begär detta. Det innebär att om en sökande inte begär det så är inte Skatteverket bundet av det. Det innebär att om beskedet går emot den skattskyldige och Skatteverket så skulle den sökande kunna undvika avgörandet genom att inte begära att det tillämpas. Det du skriver i punkt 3 stämmer alltså.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB