En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 21 februari 2020

Reseavdragskommittén har föreslagit ändrade avdragsregler för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Regeringen ger nu Trafikanalys uppdrag om fördjupad analys av vissa frågor kopplade till förslaget som berör personer som bor eller arbetar i glesbygd.

- Vi ger nu Trafikanalys i uppdrag att göra en fördjupad analys av konsekvenserna av kommitténs förslag för dem som bor eller arbetar i glesbygd. Syftet är att få ett bättre underlag för det fortsatta arbetet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Uppdraget är att analysera hur en förändring av regelverket för reseavdrag skulle påverka personer som bor eller arbetar i glesbygd och för de personer som inte har tillgång till kollektivtrafik. Analysen ska också omfatta i vilken utsträckning förslaget påverkar rörligheten på arbetsmarknaden och möjligheten att få tag på personal i glesbygdskommuner.

- Vi behöver mer information om hur personer som bor i glesbygd utan tillgång till kollektivtrafik påverkas av reseavdragskommitténs förslag. Dagens system har flera brister, det är värt mer för höginkomsttagare, leder till höga utsläpp och är så komplicerat att det ofta deklareras fel, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Reseavdragskommittén har i betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) föreslagit att nuvarande reseavdrag avskaffas och i stället ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 maj 2020.

Kontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Frida Färlin
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-078 52 24
e-post till Frida Färlin