En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 30 december 2019

Den 1 januari 2020 träder ett flertal ändringar på pensionsområdet i kraft. Som ett led i att förbättra tillvaron för Sveriges pensionärer har regeringen, tillsammans med Pensionsgruppen, drivit igenom en höjning av både bostadstillägg och garantipension. Dessutom sänker regeringen skatten för personer över 65 år.

– Höjda pensioner och en förbättrad levnadsstandard för våra äldre är en prioriterad fråga för regeringen. Från och med årsskiftet kan vi se konkreta resultat men det behövs mer. Pensionerna ska höjas, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad för den som är ogift, och från 2 800 till 3 500 kronor per månad för den som är gift. Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. Nivåhöjningen gör att personer kan ha något högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension. Sammantaget innebär reformen att cirka 675 000 pensionärer får ökad individuell disponibel inkomst.

För personer över 65 år som har inkomster över cirka 17 000 kronor per månad sänks skatten. Detta berör ungefär en miljon pensionärer, och den offentligfinansiella effekten av förslaget är 4,33 miljarder kronor. För inkomster upp till cirka 17 000 kronor per månad är redan skatten lika eller lägre för pensionärer över 65 år jämfört med arbetande under 65 år.

Reformen motsvarar storleksmässigt den kvarvarande klyfta som 2018 beräknades finnas mellan skatt på arbete och pension. Det sjätte jobbskatteavdrag som infördes 1 januari 2019, efter en budgetreservation från Moderaterna och Kristdemokraterna, gör dock att en skillnad mellan löntagare och pensionärer kvarstår även efter denna reform.

Kontakt

Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0326036
e-post till Simon Andersson