En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 03 december 2019

Som ett led i kampen mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra grova brott har regeringen i dag gett hovrättsrådet Eva Lönqvist i uppdrag att utreda hur EU:s direktiv om finansiell information ska genomföras i Sverige.

– Arbetet mot penningtvätt, finansiering av terrorism och andra allvarliga brott med ekonomisk koppling är en prioriterad fråga för regeringen. Det här uppdraget kommer säkerställa att brottsbekämpande myndigheter har tillgång till finansiell information och stärka myndigheternas arbete med att bekämpa den här typen av brott, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Direktivet innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheter ska ges tillgång till ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjlighet att snabbt få information om var en viss person innehar bankkonton eller värdefack. Informationen ska få inhämtas om det behövs för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra allvarliga brott. Direktivet syftar vidare till att underlätta samarbetet mellan medlems­staternas så kallade finansunderrättelseenheter och öka dessa enheters tillgång till information som innehas av andra brottsbekämpande myndigheter.

Uppdraget är ett led i regeringens aktiva ambition att både nationellt och på EU-nivå stärka arbetet mot penningtvätt och finansiell brottslighet. 

Utredningen ska redovisas senast den 31 december 2020.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg